เปิดชื่อ 8 รองประธานกอท.’อรุณ-ประสาน’ รั้ง 1-2 ดัน’เสรี ล้ำประเสริฐ’เลขาฝ่ายฮาลาลเหลว

1063

ตั้ง8 รองประธานคณะกรรมการกลางฯ 14 ประธานฝ่าย ฝ่าย ฮาลาลยอดฮิตตั้ง 20 คน ที่ประชุมตีตก เสนอ ‘เสรี ล้ำประเสริฐ’ เป็นเลขานุการ เหตุไม่ได้เป็นกรรมการกลางฯ อนุมัติ ประธานฝ่ายฮัจย์ โกมล ประธานประชาสัมพันธ์ 

ที่ประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เห็นชอบแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆในคณะกรรมการกลางฯ ประกอบด้วย
1.ตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
1.นายอรุณ บุญชม (ดูแลฝ่ายกิจการฮัจย์)
2.นายประสาน ศรีเจริญ (ดูแลฝ่ายวิชาการและการศึกษา)
3.นายอนันต์ วันแอเลาะ ดูแลฝ่ายซะกาตและสังคมสงเคราะห์
4.รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ดูแลฝ่ายประสานงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยและสถาบันมาตรฐานฮาลาล
5.นายแวดือราแม มะมิงจิ ดูแลฝ่ายประสานงานและกิจการพิเศษ(ในและต่างประเทศ)
6.นายกวินธร วงศ์ลือเกียรติ ดูแลฝ่ายนิติการและป้องปรามยาเสพติด
7.นายเบิ้ม ปาทาน ดูแลฝ่ายกิจการเยาวชนและสตรี
8.นายไพศาล อับดุลลอ ดูแลฝ่ายประชาสัมพันธ์

ล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ ส.ส.ประชาธิปัตย์ ยังมีบุคคลที่มีอิทธิพลสูงในกอท.

2.ฝ่ายเลขาธิการ
เลขาธิการ
1. พล.ต.ต.สุรินทร ปาลาเร่
รองเลขาธิการ
นายอนุมัติ อาหมัด
นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล
นายอิบรอเหมอาดำ
นายณรงค์เดช สุขจันทร์
นายปราโมทย์ แหล่ทองคำ
นายประสาน บุญส่ง
นายร.ต.ต.ดร.โกมล ดุมลักษณ์
นายสมาน อาดัม
นายศมศักดิ์ เมดาน

นายอนุมัติ อาหมัด

ฝ่ายกิจการฮาลาล
ประธาน
รศ.ดร.อิสมาแอล อาลี
มีรองประธาน อนุกรรมการ และที่ปรึกษา รวม 20 คน
ทั้งนี้มีรายงานว่า ในการประชุมพิจารณาแต่งตั้งฝ่ายกิจการฮาลาล มีการเสนอชื่อนายเสรี ล้ำประเสริฐ เป็นเลขานุการ แต่มีการคัดค้านจากที่ประชุมเนื่องจากนายเสรี ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกลางฯ จึงมีการแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการ มีนายสุวัฒน์ กูกระบี่ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ส่วนอนุกรรมการคนอื่น อาทิ นายอิธวัฒน์ พิทักษ์คุมพล นายสมชาย ดิเจริญ เป็นต้น

การฟ้องร้องภายใน กอจ.ปทุมธานี ทำให้เสรี ล้ำประเสริฐ ต้องพลาดตำแหน่งที่ตั้งใจ
ดร.อิสมาแอล อาลี ยังคงรั้งประธานฝ่ายฮาลาล แม้สังคมจะวิจารณ์ว่าไร้ผลงานของการดำรงตำแหน่งมา 2 สมัยก็ตาม

ฝ่ายการเงิน พัสดุและแผนงาน
ประธาน
นายสุวัฒน์ กูบกระบี่

ฝ่ายวิชาการและการศึกษา
ประธาน
นายวิสุทธิ์ บิลลาเต๊ะ

ฝ่ายกิจการฮัจย์
ประธาน
นายอนุมัติ อาหมัด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ประธาน
ร.ต.ต.ดร.โกมล ดุมลักษณ์

ฝ่ายนิติการ
ประธาน
นายอิบรอเหม อาดำ

ฝ่ายทะเบียนและสถิติ
ประธาน
นายสุวิทย์ เซ็นเจริญ

ฝ่ายซะกาตและสังคมสงเคราะห์
ประธาน
นายไพศาล พรหมยงค์

ฝ่ายป้องปรามยาเสพติด
ประธาน
ดร.ปราโมทย์ แหล่ทองคำ

ฝ่ายกิจการเยาวชนและสตรี
ประธาน
นายสมชาย หวังสวัสดิ์

ฝ่ายประสานงานและกิจการพิเศษ(ในและต่างประเทศ)
ประธาน
นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล

ฝ่ายประสานงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย
ประธาน
นายประสิทธิ์ มะหะหมัด