อภิปรายเดือด! “ชาดา” หนุนแก้ รธน. ฉะยับ ฉบับนี้ บิดเบือน ต้องเผาทิ้ง

82

“ชาดา” อภิปรายเดือด! ชี้ ต้องแก้สันดานนักการเมือง ก่อนแก้รธน. ย้ำฉบับนี้ ต้องเผาทิ้ง เป็นตัวการสร้างปัญหา และ บิดเบือน สร้างอำนาจ ทำความฉ้อฉล ให้อำนาจรัฐ รังแกประชาชน

วันที่ 10 ก.ย.63 ที่ รัฐสภา การประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมี นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณารายงานผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลัก เกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 ที่มี นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้พิจารณาเสร็จแล้ว

โดยเวลา 13.45 น. นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย (ภท.) อภิปราย ว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีปัญหา ถามว่าต้องแก้ไหม ต้องแก้ไข แม้ตนจะลงมติรับรัฐธรรมนูญ แต่หากเทียบเป็นสิ่งของต้องเผา ก็ต้องเผาทิ้ง และอย่าให้ควันเข้าบ้าน เพราะไม่เป็นสิริมงคล ดังนั้น รัฐธรรมนูญฉบับนี้ หรือ ฉบับต่อไปต้องเขียนไว้กว้างๆ ที่สำคัญที่สุดรัฐธรรมนูญหลายฉบับที่ใช้มาต้องคุมรัฐให้ดี รัฐเป็นตัวบิดรัฐธรรมนูญ เป็นตัวสร้างปัญหาให้รัฐธรรมนูญ เพราะรัฐ คือ รัฐบาลหรือราชการ ตัวอย่างเรื่องการกระจายอำนาจในอดีตไม่มีการเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่ต่อมามีการเขียนไว้ บอกให้กระจายอำนาจ คณะกรรมการจ้างไม่ต่ำกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ รัฐก็ทำแต่ฉ้อฉล เป็นการกระจายทางบัญชี เป็นภาพสวยหรู ว่า กระจายแล้ว แต่ไม่ได้กระจายอำนาจจริงๆ และไม่ได้ให้เม็ดเงินตามที่เขาต้องการ และยังมีอีกหลายมาตรา ที่ตนเห็นว่าสมควรเขียนเจาะจงให้ชัดเจน ไม่อย่างนั้นประชาชนไม่ค่อยได้ใช้รัฐธรรมนูญ คนที่ใช้ คือ รัฐ

“สิ่งที่สำคัญคือเราแก้รัฐธรรมนูญ วันนี้อย่าบิดเบือนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปตามประสงค์ของผู้ใดผู้หนึ่ง อย่าบิดเบือนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปตามความต้องการของมนุษย์พันธุ์ใดพันธุ์หนึ่ง แต่ให้เป็นรัฐธรรมนูญเพื่อปวงชนชาวไทยจริงๆ และทุกอย่างอย่าไปนำความคิดประชาชน อย่าไปเสนอสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ขอให้เกิดขึ้นจากข้างล่างสู่ข้างบน และจะแก้อะไรไม่สำคัญ วันนี้เราต้องแก้สันดานนักการเมือง แก้สันดานผู้บริหาร แก้สันดานคนบางคน แก้รัฐธรรมนูญอย่างไรก็ไม่หมด ถ้ายังไม่แก้คนพวกนี้ ดังนั้นต้องแก้นิสัย และสันดานคนหลายคน และต้องแก้นิสัยตัวเอง ผมเชื่อว่ารัฐธรรมนูญจะเป็นฉบับที่น่าจะดีขึ้น” นายชาดา กล่าว