ชาวบ้านแม่ฮ่องสอนเดือดร้อนมาก ปัญหาที่ดินทำกิน ร้องกมธ.เร่งส่วนราชการช่วย

78

กมธ.ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่แม่ฮ่องสอน แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับชาวบ้าน 3 อำเภอ หลังพบปัญหาการขาดแคลนที่ดิน

วันที่ 13 ก.ย. 63 คณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายอดุลย์ พูลศรี ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการฯ ลงพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดสัมมนาเรื่อง “ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ในรูปแบบโมเดล เพื่อรวบรวมข้อมูล ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ในเวทีสัมมนา มีตัวแทนจากภาครัฐ และประชาชน เข้าร่วมสะท้อนความคิดเห็น และหยิบยกปัญหาเรื่องที่ดินทำกินของราษฎรในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย และอำเภอแม่ลาน้อย มาสะท้อนผ่านเวทีว่า ประชาชนบางส่วนถูกกล่าวหาว่าบุกรุกที่ป่าสงวนและเขตอนุรักษ์ ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดแคลนที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย

นายคำนึง คำอุดม ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัญหาที่ดินทำกินของชาวบ้านส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนและเขตอนุรักษ์ ซึ่งผู้ที่อาศัยอยู่ก่อนปี 2545 จะไม่มีปัญหา แต่จะมีปัญหาเรื่องผู้ที่บุกรุกภายหลังปี 2545 จึงต้องมีการแก้ไขร่วมกันต่อไป

ทั้งนี้ ภายหลังการเสวนา ที่ปรึกษากรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
รับปากจะนำปัญหาที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ ซึ่งมีนายปัญญา จีนาคำ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานฯ เพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอปัญหาต่อไปยังรัฐบาลเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาต่อไป