“ชวน” ฉะ รบ. ส่งร่าง พรบ.งบฯ 64 ให้สภาฯ ล่าช้า อาจถกไม่ทัน 1 ต.ค.

117

ประธานสภาฯ ยอมรับ เหตุ ที่ทำให้ เบิกงบ 64 ล่าช้า ไม่ใช่ความผิดสำนักงบฯ แต่รัฐบาล ส่งร่างมาล่าช้า ทำให้ต้อง ขยายเวลาพิจารณาออกไป เพื่อให้ สส.ได้มีเวลาศึกษาให้รอบคอบ

วันที่ 16 ก.ย.63 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร กล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ว่าได้กำหนดกรอบวันประชุม 2 วัน คือ 16-17 ก.ย. แต่ถ้าไม่แล้วเสร็จก็จะพิจารณาวันที่ 18 ก.ย. อ