“ชวน” ฉะ รบ. ส่งร่าง พรบ.งบฯ 64 ให้สภาฯ ล่าช้า อาจถกไม่ทัน 1 ต.ค.

122

ประธานสภาฯ ยอมรับ เหตุ ที่ทำให้ เบิกงบ 64 ล่าช้า ไม่ใช่ความผิดสำนักงบฯ แต่รัฐบาล ส่งร่างมาล่าช้า ทำให้ต้อง ขยายเวลาพิจารณาออกไป เพื่อให้ สส.ได้มีเวลาศึกษาให้รอบคอบ

วันที่ 16 ก.ย.63 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร กล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ว่าได้กำหนดกรอบวันประชุม 2 วัน คือ 16-17 ก.ย. แต่ถ้าไม่แล้วเสร็จก็จะพิจารณาวันที่ 18 ก.ย. อีก 1 วัน เนื่องจากมีผู้แสดงความประสงค์อภิปรายแปรญัตติ เป็นจำนวนมาก

ส่วนกรณีปัญหาความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ 2564 นั้นนายชวน กล่าวยอมรับว่า ความล่าช้าที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดสำนักงบประมาณ แต่เพราะมีการส่งร่างกฎหมายงบประมาณมาถึงสภาฯ และมีเวลาให้สมาชิกพิจารณาเอกสารเพียง 7 วัน จากปกติ 10 วันตนจึงขยายเวลาออกไป เพื่อให้สมาชิกได้พิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบ แต่เชื่อว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะยังไม่มีการเลื่อนจ่าย ซึ่งในขั้นตอนของสภาฯ จะพิจารณาให้แล้วเสร็จ 18 ก.ย. และ ส่งต่อไปวุฒิสภา ซึ่งจะทันวันที่ 1 ต.ค. ทั้งนี้ปีต่อไปต้องขอให้ สำนักงบประมาณส่งเอกสารงบฯ มาสภาฯเร็วขึ้นโดยอย่างน้อยต้องให้สมาชิก ได้มีโอกาสศึกษา ประมาณ10 วัน

“ไม่ได้เป็นความผิดสำนักงบประมาณ ซึ่งเขาทำถูกต้องแล้ว โดยส่งมาตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เป็นเรื่องที่สภาฯขอให้ยืดเวลาเพื่อให้สมาชิกได้ พิจารณาเอกสารที่มีหลายเล่ม ผมเห็นกระชั้นชิดไป จึงขยายเวลา ทำให้เปลี่ยนเวลาปฏิทินของสำนักงบประมาณ แต่ไม่ส่งผลกระทบอะไรกับการเบิกจ่าย” ประธานสภาฯ กล่าว