โชว์สุดยอดนวัตกรรม ศูนย์วิทยาศาสตรฺฮาลาล รับรางวัลดีเด่นเลิศรัฐ รองวิษณุมอบ

228

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ คว้ารางวัลดีเด่น”เลิศรัฐ “H NUMBERS นวัตกรรมระบบค้นหาวัตถุเจือปนอาหารฮาลาล แม่นยำ เพื่ออุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้จัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม ชั้น 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีมติให้มอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภายในองค์กร และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม ประกอบด้วย รางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ทั้ง 3 รางวัล ในปีเดียวกัน ประกอบด้วย รางวัลบริการภาครัฐ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยปีนี้มี 1 รางวัล หน่วยงานที่ได้รับรางวัลได้แก่ กรมสรรพากร

โดยส่วน รางวัลเลิศรัฐ สาขา บริการภาครัฐ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นผลงานของ โรงพยาบาลสิรินธร Thai Reach ไทยฤทธิ์ พิชิตความพิการ

รางวัลเลิศรัฐ สาขา การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 1 รางวัล คือ กองบัญชาการกองทัพไทย ด้วยผลงาน โหล่งขอดโมเดล : รูปแบบการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

ในส่วนของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัล ‘ดีเด่นด้านงานนวัตกรรมการบริการภาครัฐ’ โดยดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้ารับรางวัลจากนายวิษณุ เครืองาม

ดร.วินัย กล่าวว่า ในปี 2563 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลส่งชิ้นงานเข้าประกวด ผลสรุปออกมาว่า งานเรื่อง “H-Number นวัตกรรมระบบค้นหาวัตถุเจือปนอาหารฮาลาลแม่นยำเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต” ได้รับการตัดสินจาก กพร.ให้รับรางวัลเลิศรัฐระดับดีเด่นด้านนวัตกรรมการบริการภาครัฐซึ่งเป็นหนึ่งในรางวัลระดับสูงสุด

‘ก่อนหน้านี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยรับ “รางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่นด้านนวัตกรรมการบริการภาครัฐ” มาแล้วกับผลงาน “HAL-Q นวัตกรรมระบบบริหารจัดการคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลครบวงจร” ใน พ.ศ.2556 ครั้งนี้ จึงเป็นอีกครั้งกับรางวัลระดับเกียรติยศ ร่วมแสดงความยินดีกับเราที่พัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลสร้างสรรค์หลากหลายผลงานให้กับวงการฮาลาลประเทศไทยกระทั่งได้รับรางวัลในระดับชาติและระดับโลก’ ดร.วินัย กล่าวและว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ได้ทำงานครอบคลุมหลายภาคส่วน ทั้งการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน การให้บริการประชาชน แต่ปีนี้ยื่นเพียงด้านนวัตกรรม ในโอกาสต่อไป อาจจะยื่น 3 รางวัล เพื่อจะได้รางวัลสูงสุด ‘เลิศรัฐ’