“ศักดิ์สยาม” ลงพื้นที่ ราชบุรี ติดตามโครงการ ก่อสร้าง ทางหลวง พระราม2

35

รมว.คมนาคม ลงพื้นที่ติดตาม โครงการก่อสร้าง ทางหลวงพิเศษ เส้นทางภาคใต้ พร้อมเร่งรัด กรมทางหลวง เร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ทันกำหนด ภายในปี 2567

วันที่ 23 ก.ย.63 เวลา 09.45 ที่ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้าง โครงข่ายทางหลวงและแก้ไขปัญหาจราจร โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าฯราชบุรี และประชาชนให้การต้อนรับ โดย นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ได้สั่งการ กระทรวงคมนาคม เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงโครงข่ายถนน และ การก่อสร้างทางหลวงสายใหม่ เส้นทางจาก กทม.สู่ภาคใต้ ผ่าน 6 จังหวัด ประกอบด้วย กทม. นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี และ เพชรบุรี

สำหรับการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงในเส้นทางสู่ภาคใต้ ที่ กรมทางหลวงดำเนินการอยู่ มี 5 เส้นทาง คือ ถนนพระราม 2 ปรับปรุงถนน ซึ่งได้เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่เดือน ก.พ.61 ก่อสร้างถนน ช่วงบางขุนเทียน ถึง บ้านแพ้ว เป็นมอเตอร์เวย์

2 เชื่อม สายพระราม 3 – ดาวคะนอง –วงแหวนรอบนอก กทม.ด้านตะวันตก 6 ช่องจราจร เป็นระบบการเก็บค่าผ่านทาง  “ระบบ M-Flow” ไร้ไม้กั้น วงเงินลงทุน 30,000 ล้านบาท โดย ช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย จะแล้วเสร็จในปี 2565 และคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดถึงบ้านแพ้วภายในปี 2567

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 8 สายนครปฐม – ชะอำ มีจุดเริ่มต้น บริเวณชุมทางต่างระดับนครชัยศรี เชื่อมกับทางหลวงพิเศษ สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี เส้นทางมุ่งหน้าลงใต้ถึง ท่ายาง ระยะทาง 109 กิโลเมตร เป็นมอเตอร์เวย์ 4 ช่องจราจร และมีด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางจำนวน 9 แห่ง โดยใช้เทคโนโลยี AI แบบระบบ M-Flow พร้อมมีที่พักริมทาง (Rest Area) จำนวน 5 แห่ง วงเงินลงทุน 79,000 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาขออนุมัติโครงการในรูปแบบ PPP และมีแผนดำเนินงานก่อสร้างระหว่าง ปี 2565 – 2568

การเดินหน้าโครงการทางหลวงแนวใหม่ เชื่อมต่อสามแยกวังมะนาว-บรรจบทางหลวงหมายเลข 3510 อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี มีจุดเริ่มต้น บริเวณสามแยกวังมะนาว ถึง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ระยะทาง 36.8 กม. แบ่งช่วงดำเนินการ เป็น 3 ตอน 1 ช่วงสามแยกวังมะนาว – บ.หนองลังกา ระยะทาง 14.8 กิโลเมตร ตอนที่ 2 ช่วง บ.หนองลังกา – บ.ห้วยศาลา ระยะทาง 7.1 กิโลเมตร ตามแนวทางหลวงหมายเลข 3206 ขยายเป็น 4 ช่องจราจร และ ตอนที่ 3 ช่วง บ.ห้วยศาลา – สี่แยกเข้า อ.หนองหญ้าปล้อง ระยะทาง 14.9 กิโลเมตร ตามแนวทางหลวงหมายเลข 3510 ขยายเป็น 4 ช่องจราจร ใช้วงเงินงบประมาณก่อสร้าง 2,650 ล้านบาท คาดว่าพร้อมเปิดให้บริการในปี 2568

การปรับปรุงก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (สะพานสิริลักขณ์) เป็นสะพานคอนกรีตข้ามแม่น้ำแบบสะพานคู่ 3 ช่องจราจร ได้รับงบประมาณ สำรวจออกแบบและศึกษา EIA ในปี 2564 คาดว่าจะดำเนินงานก่อสร้าง ในปี 2566 พร้อมแล้วเสร็จในปี 2568

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า กรมทางหลวงได้รับนโยบายจาก กระทรวงคมนาคม ให้เร่งรัดดำเนินโครงการ และถือเป็นโอกาสดีที่ รมว.คมนาคมได้ลงพื้นที่มาดูความคืบหน้าด้วยตนเอง กรมทางหลวงจะเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา เพื่ออำนวความสะดวก แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด รองรับปริมาณรถที่เพิ่มสูงขึ้น เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างพื้นที่ กทม.และปริมณฑล กับ พื้นที่ภาคใต้ ให้เร็วที่สุด