“สัณหพจน์”นำ กมธ.ฯสภา สัมผัส แหล่งท่องเที่ยว “ปากพนัง-หัวไทร” ฉุดศก.ชุมชน

479

กมธ.พัฒนาเศรษฐกิจ สภาฯ ติดตามความคืบหน้าแหล่งท่องเที่ยวชุมชน “เมืองคอน” พร้อม จัดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นประชาชน “สัณหพจน์” ตั้งเป้าบูรณาการ ร่วมหน่วยงานภาครัฐ ดึง เยาวชน คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.เขต 2 จ.นครศรีธรรมราช และรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองประธานคนที่ 1 คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวระหว่างนำคณะ กมธ. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ติดตามคืบหน้าการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อกระจายศักยภาพการท่องเที่ยวสู่ชุมชนของ จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 26-28 ก.ย.63 พบว่ามีความคืบหน้าไปแล้วบางส่วน จากระยะแรกที่เป็นการรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อจัดทำเป็นแหล่งข้อมูล ก่อนศึกษาเพิ่มเติม

สำหรับในระยะที่ 2 กมธ.พัฒนาเศรษฐกิจ ได้ลงพื้นที่ พร้อมจัดเสวนารับฟังความคิดเห็นประชาชน เพื่อต้องการให้ประชาชน มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการท่องเที่ยวของชุมชนด้วยตนเอง โดยนำเสนอปัญหา และแนวทางการแก้ไข และจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแต่ละอำเภอโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

จุดเด่นเส้นทางท่องเที่ยวลุ่มน้ำปากพนัง เป็นพื้นที่ใหม่ ที่สามารถกระจายการท่องเที่ยวให้ครอบคลุม จ.นครศรีฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวในพื้นที่แล้ว ยังกระตุ้นความสนใจต่อชาวต่างชาติอ ช่วยสร้างความ เข้มแข็งและยั่งยืน สร้างรายได้ และเศรษฐกิจฐานรากให้ชุมชนในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต โดยคณะกมธ.ท่องเที่ยว ได้สำรวจสถานที่ท่องเที่ยวอันสำคัญ อาทิ พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช อนุสารีย์พระเจ้าศรีธรรมโศกราช ศาลหลักเมืองประจำจังหวัด และวัดนางพระยา ท้าวจตุคามรามเทพ

ต่อจากนั้นได้เยี่ยมชมการผลิตขนมลา บ้านขนมลาหอยราก การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จากรังนกนางแอ่น เยี่ยมชมสวนส้มโอทับทิม บ้านแสงวิมาน ชมวิถีชุมชนบ้านท้องโกงกาง และการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ปากพนัง ในส่วนของ อ.หัวไทร และ อ.เชียรใหญ่ ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ อาทิ ชายทะเลบ้านหน้าศาล อ.หัวไทร วัดแม่เจ้าอยู่หัว พระนางเลือดขาว และตลาดริมคลองเชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่

“ในระยะที่ 2 ของแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้ำปากพนังและจ.นครศรีธรรมราช เป็นลงพื้นที่ และเสวนารับฟังความคิดเห็น ซึ่งได้รับการตอบรับจาก ทั้งประชาชน ผู้นำท้องถิ่น ชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ เยาวชน คนรุ่นใหม่ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ที่เข้าร่วมการศึกษาดูงานในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 3 อำเภอลุ่มน้ำปากพนัง ผมหวังว่า กลุ่มเยาวชนได้เรียนรู้ และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยั่งยืน ร่วมกับภาครัฐ ทั้ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นแหล่งข้อมูล และพี่เลี้ยง เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถสร้างการท่องเที่ยวในชุมชนได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป”

นายสัณหพจน์ กล่าวด้วยว่า ขอฝากความอนุเคราะห์ จากกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม และกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการแก้ไขปัญหา และติดตามข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนลุ่มน้ำปากพนังเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น