ลุ้นระทึก! ศาลแพ่ง นัดฟังคำสั่ง คดีเพิกถอน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 22 ต.ค.63

46

ศาลแพ่งนัดฟังคำสั่งคดี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สส.พท.กับพวก 4คน และ วัชระ เพชรทอง  ฟ้องให้เพิกถอนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่ กรุงเทพมหนาคร วันที่ 22 ต.ค.63 เวลา 09.00

วันที่ 20 ต.ค.63 ที่ศาลแพ่ง ถ.รัชดาภิเษก หลังจาก นพ.ชลน่าน ศรีเเก้ว ส.ส.พรรคเพื่อไทย กับพวกรวม 4 คนยื่นฟ้อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นจำเลย กรณีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ กรุงเทพมหานคร โดย ขอให้ศาลคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของโจทก์ และปวงชนชาวไทย และขอให้ศาลมีคำสั่งงดการบังคับใช้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 และ มาตรา 11 พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ลงวันที่ 15 ต.ค.63 และคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 36/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงานหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงลงวันที่ 15 ต.ค.63 ไว้เป็นการชั่วคราว ในระหว่างการพิจารณาจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา

และขอให้ศาลห้ามจำเลยออกคำสั่ง หรือข้อกำหนดใด ๆ อันเนื่องจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงดังกล่าวข้างต้น อันมีผลเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของโจทก์และปวงชนชาวไทย กับห้ามจำเลย ผู้กำกับการปฏิบัติงาน และหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ดำเนินการตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 36/2563 ลงวันที่ 15 ต.ค.63 ที่มีผลเป็นการจำกัดและละเมิดสิทธิและเสรีภาพของโจทก์และปวงชนชาวไทยที่รัฐธรรมนูญให้การคุ้มครองไว้เป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา

นอกจากนั้น กรณีที่ นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กับ นายเกษม ศุภสิทธิ์ ยื่นฟ้อง พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นจำเลยที่ 1-2 ฐานละเมิด ขอให้เพิกถอนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ กทม. ลงวันที่ 15 ต.ค. 2563 และประกาศทุกฉบับ ตามมาตรา 5 ของ พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 รวมทั้งขอให้ยกเลิกประกาศทุกฉบับของ ผบ.ตร.ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงที่ได้ประกาศออกมา และยื่นคำร้องขอให้ใช้วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา พร้อมคำขอกรณีฉุกเฉิน ซึ่งมีการยื่นฟ้องในช่วงเช้าวันนี้นั้น

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า เพื่อให้การพิจารณาสั่งคำร้องของโจทก์ทั้งสองเป็นไปโดยถูกต้อง และเป็นไปโดยเงื่อนไขแห่งกฎหมายที่บังคับไว้ เกี่ยวกับสิทธิของคู่ความ หรือ บุคคลซึ่งยื่นคำคู่ความ จึงเห็นควรให้นัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาทั้ง 2 คดีในวันที่ 22 ต.ค. นี้ เวลา 09.00 น. ส่วนคำร้องขอให้ใช้วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาและคำขอกรณีฉุกเฉินนั้น ศาลก็จะวินิจฉัยไปในคำสั่งหรือคำพิพากษานั้นในคราวเดียวกัน