92อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ จี้ นายกฯลาออก เปิดทางแก้รธน. วอนไตร่ตรองแก้วิกฤต

90

คณะอาจารย์รัฐศาสตร์ 92 ราย ลงนาม บัญชีหางว่าว ถึง นายกรัฐมนตรี เสนอข้อเรียกร้อง 6 ประการ ขอให้ ลาออกจากตำแหน่ง และ เปิดทาง ร่างรธน.ฉบับใหม่ ชี้ ประเทศมีบทเรียนมาแล้วมากมาย ขอให้นำมาไตร่ตรองแก้วิกฤต

วันที่ 22 ต.ค.63 คณาจารย์รัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ 92 ราย ลงนามในแถลงการณ์เรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รวมถึงเปิดทางให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยตัวแทนประชาชน โดยมีเนื้อหาดังนี้

ด้วยมีสถานการณ์ตึงครียดจากการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองที่หลากหลาย โดยให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยตัวแทนของประชาชน ตลอดจนให้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชนโดยนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนอย่งต่อเนื่อง ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขต กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พร้อมกับมีการสลายฝูงชนในตอนเช้ามืดของวันเดียวกัน และมีการชุมนุมต่อเนื่องเพื่อแสดงความไม่พอใจในหลายจุด แต่รัฐบาลยังได้ปฏิบัติการสลายฝูงชนอีกครั้งในเวลากลางคืนของวันที่ 16 ตุลาคม ทำให้การชุมนุมลุกลาม ขยายตัวไปทั่วประเทศนั้น

พวกเรา คณาจารย์ผู้ทำการสอน ศึกษาวิจัย ค้นคว้าค้นรัฐศาสตร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สังคมไทยได้เรียนรู้มาจากบทเรียนในอดีตหลายครั้งว่า หากรัฐบาลยังดึงดันไม่ฟังเสียงประชาชน และตอบโต้ด้วยความรุนแรง ก็จะทำใสถานการณ์เลวร้ายลง จนเสี่ยงต่อความสูญเสียต่อประเทศชาติ ซึ่งยากจะบรรเทาได้

ในอีกด้านหนึ่ง พวกเรามีความเห็นว่า ข้อเรียกร้องของบรรดาคนหนุ่มสาวนั้น เป็นข้อเรียกร้องที่พึงนำมาพิจารณาด้วยสติปัญญาและเคารพในความเห็นที่แตกต่าง ตามแบบสังคมอารยะที่เผชิญผ่านวิกฤตการณ์มาได้ด้วยการใช้ความรู้และสติปัญญาไตร่ตรอง และหลักการสันติประชาธรรม อันได้แก่การยึดหลักสันติธรรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของสังคมร่วมกัน พวกเราจึงต้องการแสดงจุดยืนและมีข้อเรียกร้อง ดังต่อนี้

1) ขอสนับสนุนการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชนทุกหมู่เหล่า

2) ให้รัฐบาลยกเลิกประกศภาวะฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

3) ขอให้ฐบาลยุติการใช้ความนแรงกับผู้เห็นต่างและผู้ชุมนุมอย่างสงบ อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในสังคมประชาธิปไตย

4) ขอเรียกร้องให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลาออกจากตำแหน่ง เพื่อหาทางออกจากวิกฤตความชอบธรรม

5) ให้วุฒิมาชิกยุติการทำหน้าที่ เพื่อลดแรงเสียดทานและเปิดทางให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

6 ขอให้สภาผู้แท้ราษฎรดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยอย่างเร่งด่วน

พวกเราขอยืนยันว่า ในทุกสังคมย่อมผ่านห้วงยามที่ยุ่งยาก แต่บทเรียนสอนเราว่าจะต้องใช้เหตุผลและองค์ความรู้เข้ามาไตร่ตรองเพื่อจะได้ข้ามพ้นวิกฤตได้ราบรื่นและเข้าสู่ลังคมอุดมธรรมได้