คณะราษฏร63 ประกาศจุดยืน ไม่ร่วมเวที สมานฉันท์ จี้ นายกฯ ต้องลาออก

48

คณะราษกร63 แถลงจุดยืน ไม่ยอมรับคณะกรรมการปรองดอง-สมานฉันท์ เหตุไม่ใช่ทางแก้ปัญหา จี้  “บิ๊กตู่” ต้องทิ้งเก้าอี้นายกฯ เร่งร่างรธน.ฉบับประชาชน และปฏิรูปสถาบันฯ

วันที่ 4 พ.ย.63 เวลา16.00 น. ที่ท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ กลุ่มราษฎรจัดแถลงข่าวโดยมีบุคคลกว่า 20 รายเป็นตัวแทน เช่น นายจตุภัทร์ บุญภัทร์รักษา หรือไผ่ ดาวดิน, นายธัชพงศ์ แกดำ หรือบอย YPD, นายชินวัตร จันทร์กระจ่าง หรือไบรท์ กลุ่มเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรี, นายอรรถพล บัวพัฒน์ หรือครูใหญ่ ขอนแก่นพอกันที และ น.ส.สุพิชฌาย์ ชัยลอม หรือเมนู เป็นต้น โดยทั้งหมดอ่านแถลงการณ์พร้อมกัน มีเนื้อหาโดยสรุปว่าไม่ยอมรับคณะกรรมการปรองดอง-สมานฉันท์ เพราะไม่ใช่ทางแก้ปัญหา การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คืออุปสรรคใหญ่ที่สุด จึงขอประกาศจุดยืนไม่ยอมรับ โดยยืนยัน 3 ข้อเรียกร้อง แถลงการณ์มีเนื้อหาดังนี้

แถลงการณ์จากราษฎร ดังที่ฝ่ายรัฐบาลได้เสนอให้จัดตั้งคณะกรมการปรองดอง-สมานฉันท์ขึ้น โดยให้เหตุผลว่าเป็นไปเพื่อลดความตึงเครียดทางการเมืองในสังคม และหาทางแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาตินั้น พวกเราเห็นว่า การจัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าวมิอาจนำมาซึ่งหนทางแก้ปัญหาใดๆ ดังที่กล่าวอ้างได้ เพราะแท้จริงแล้ว การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นอุปสรรคประการใหญ่ที่สุดที่ขัดขวางการแก้ไขปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมทั้งปวงของประเทศชาติ นอกจากนี้ ยังปราศจากความชอบธรรมโดยสิ้นเชิง เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เข้าสู่อำนาจโดยมิชอบตั้งแต่แรก จึงนับได้ว่าการจัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าวเป็นเพียงการแสดงละครทางการเมืองของฝ่ายรัฐบาล เพื่อซื้อเวลาให้ พล.อ.ประยุทธ์เพียงเท่านั้น

พวกเราขอประกาศจุดยืนว่าจะไม่ยอมรับ และจะไม่สังฆกรรมกับคณะกรรมการที่ฝ่ายรัฐบาลจะจัดตั้งขึ้น และขอยืนยันว่าปัญหาทั้งปวงของประเทศชาติจะเริ่มต้นมิได้เลย หาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังไม่ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ พวกเราขอยืนยันในข้อเรียกร้องทั้ง 3 ข้อดังต่อไปนี้

1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
2. ต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
3. ต้องมีการปฏิรูปสถาบันฯ ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ