อังกฤษ ประกาศปิด มัสยิด ในกรุงลอนดอน อ้างเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค

80

อังกฤษ เตรียมสั่ง “มัสยิด” ในกรุงลอนดอน รอบสอง อ้าง เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค แต่ยังผ่อนปรนให้ ดำเนินการจัด ศาสนกิจที่สำคัญ ขณะ สภามุสลิมฯ รวมตัวต้าน จี้ รบ.อังกฤษ แจงด่วน ชี้กระทบชาวมุสลิมทั้งหมด

รัฐบาลอังกฤษออกคำแนะนำที่ระบุว่า มัสยิด และ ศาสนสถานต่าง ๆ จะต้องปิดตัวลง ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน เป็นต้นไป เว้นแต่การเปิด เพื่อทำพิธีศพ การประกาศอะซาน การเข้าปฏิบัติศาสนกิจละหมาดที่ไม่เป็นหมู่คณะ การเปิดส่วนบริการดูแลเด็กเล็ก หรือ การดูแลเด็กที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการโรงเรียน รวมทั้งการเปิดเพื่อทำงานอาสาสมัคร หรือ บริการสาธารณะที่จำเป็น เฃ่น การบริจาคเลือด หรือ จัดตั้งธนาคารอาหาร ส่วนโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม (มัดรอซะอฺ) ยังไม่มีการแจ้งสถานะที่ชัดเจน

อย่างไรก็ตาม สภามุสลิมแห่งอังกฤษ หรือ MCB ออกมาแสดงความเห็นคัดค้านคำสั่งดังกล่าว ระบุว่าไม่มีความชัดเจน และตั้งคำถามว่า เหตุใดจึงไม่เรียกสภามุสลิมฯ เข้าไปหารือ ซึ่งการปฏิบัติศาสนกิจของมุสลิมในมัสยิดนั้น แตกต่างกับศาสนาอื่นซึ่งทำเพียงสัปดาห์ละ 1 วัน หรือ เป็นครั้งคราว ซึ่งสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อชุมชนมุสลิมทั่วประเทศ และ ยืนยันว่า นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตให้เปิดมัสยิดอีกครั้ง เมื่อ เดือน กรกฎาคม ที่ผ่านมา ไม่มีหลักฐานใดแสดงว่า มัสยิดเป็นสถานที่แพร่เชื้อโรคแต่อย่างใด

นายฮารูน ข่าน เลขาธิการ MCB กล่าวว่า องค์กรพันธมิตร และ MCB กำลังทำหนังสือชี้แจงรัฐบาลอังกฤษ เพื่อหาข้อสรุปในเรื่องที่น่ากังวลนี้ รวมทั้งขอให้มีการประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยของ ศาสนสถานอีกครั้งหนึ่งอย่างเร่งด่วน โดยให้คำนึงถึงอันตรายทางสังคม หากมัสยิดซึ่งเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติศาสนกิจของประชาคมมุสลิมถูกปิดลงอีกครั้งหนึ่ง