ผบ.ทบ. เทิดทูน วีรกรรม พระเจ้าอยู่หัว สั่งเปิดภาพ ร่วมรบผกค. บ้านหนองหมากแข้ง

51

ผบ.ทบ. ประชุม นขต.ทบ. พร้อมเปิดวีดีทัศน์สำนึกพระมหากรุณาธิคุณระลึกวีรกรรม พระเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงยศ ร้อยเอก ขณะทรงร่วมบัญชาการรบ ผกค. ณ หนองหมากแข้ง

เวลา 09.00 น.วันนี้ (9 พ.ย.)ที่หอประชุมกิตติขจร กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) “บิ๊กบี้” พล.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก (นขต.ทบ.) โดย ก่อนการประชุมได้ฉายวีดีทัศน์สารคดีสั้นเรื่อง “ฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้ง” และ เผยแพร่คำสัมภาษณ์ของชาวบ้านหนองหมากแข้ง ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ถึงวีรกรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในขณะทรงเป็นร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงเข้าบัญชาการรบในเหตุการณ์ปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ