เต็มแล้ว!! คนละครึ่งรอบ3ผลตอบรับดีเยี่ยม ปชช.แห่ใช้สิทธิ์ 7.2แสนภายใน1.20ชม.

40

โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน “คนละครึ่ง” หลังจากเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนช่วงเช้าวันนี้ พบว่ามีผู้ใช้สิทธิ์ครบแล้ว 7.2แสนคน โดยใช้เวลาเพียงแค่ 1.20 ชม.

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 กระทรวงการคลังได้ประกาศให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเพิ่มเติมอีกครั้ง รอบที่ 3 จำนวน 722,598 สิทธิ์ โดยเป็นการรวบรวมสิทธิ์คงเหลือจากผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิในรอบที่ผ่านมา โดยจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 06:00 น. ซึ่งพบว่า เวลา 07.20 น. เหลือ 0 สิทธิแล้ว ใช้เวลาเพียง 1.20 ชม.ดังนั้นผู้ที่ลงทะเบียนไม่ทันจะต้องรอการประกาศเพิ่มเติมจากกระทรวงการคลังอีกครั้งว่า จะเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งหรือไม่