พระราชทานที่ดินให้ 2ราชภัฏ’สวนสุนันทา-สวนดุสิต’แล้ว ท่านใหม่ จี้ ทุกฝ่ายหยุดข่าวลือด้านลบ

206

“ท่านใหม่” เผย พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานที่ดินให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  และ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ให้เป็นกรรมสิทธิ์ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาของเยาวชนแห่งชาติ จี้ ทุกฝ่ายหยุดปล่อยข่าวลือด้านลบ กระทบสถาบัน

21 พฤศจิกายน 2563 ม.จ. จุลเจิม ยุคล หรือท่านใหม่ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดมิได้
#พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชทานพระมหากรุณา
#พระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย
บริเวณถนนราชวิถี เขตดุสิต
ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่มหาวิทยาลัยสองแห่ง
ประกอบด้วย
• #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ๖๐ ไร่ ๑ งาน ๘๐ ตารางวา
• #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ๓๗ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของเยาวชนของชาติ

เพราะฉะนั้น…
“ข่าวลือ…ข่าวเล่าอ้างว่า ด้านลบ” ควรจบกันได้แล้วครับ

ที่สำคัญ…
คณาจารย์และนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัย
ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต
พึงสำเหนียกตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ ในครั้งนี้เป็นที่ยิ่ง
ด้วยความจงรักภักดีเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม
พร้อมปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ให้เป็นที่เทิดทูนของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน
เพื่อสนองในพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดมิได้ในครั้งนี้

ม.จ. จุลเจิม ยุคล
นิสิต นักศึกษา ทั้งในอดีต และปัจจุบัน รวมถึง คณาจารย์ครูบาอาจารย์ ของทั้งสองมหาวิทยาลัย เลิกชู สามนิ้วกันได้แล้วครับ ความจริงได้กระจ่างออกมาแล้ว เลือกทางเดินกันเองเถิดครับ ว่าใครทำเพื่อตัวเอง ทำลายล้างทุกอย่างเพื่อตัวเองและที่พรรคพวกต้องการ หรือใครทำเพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับมหาวิทยาลัยของท่าน และประเทศชาติ อันเป็นที่รักของเรา