ปปช.เปิดเซฟ! อดีตขุนคลัง”ปรีดี ดาวฉาย” รวย221ล.”นาที”อดีตส.ส.ภท.อู้ฟู่1.7พันล.

87

ป.ป.ช.เปิดเซฟอดีตรมต.‘ปรีดี’ รวย 221 ล้าน เผยปี 62 มีรายได้จากเงินเดือน-ค่าตอบแทน 33 ล้าน ขณะ ‘นาที’อดีตส.ส.ภูมิใจไทย สามีอู้ฟู่ 1.7 พันล้าน

วันที่ 24 พ.ย. 63 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 2 ราย จำนวน 3 บัญชี ได้แก่

1.นายปรีดี ดาวฉาย กรณีเข้ารับตำแหน่งรมว.คลัง เมื่อวันที่ 12 ส.ค.63 และพ้นตำแหน่งรมว.คลัง เมื่อวันที่ 2 ก.ย.63 และ 2.นางนาที รัชกิจประการ กรณีพ้นจากตำแหน่งส.ส. เมื่อวันที่ 27 ส.ค.63

นายปรีดี และนางพัชรา ดาวฉาย คู่สมรส ได้บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้ กรณีเข้ารับตำแหน่งรมว.คลังเมื่อวันที่ 12 ส.ค.63 ว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 221,028,412 บาท เป็นทรัพย์สินทั้งสิ้น 221,173,458 บาท เป็นหนี้สินทั้งสิ้น 145,046 บาท

หนี้ดังกล่าวมาจากเงินเบิกเกินบัญชีของทั้งของผู้ยื่นและคู่สมรส ในจำนวนทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของนายปรีดี 40,442,787 บาท และของนางพัชรา 180,730,670 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เงินฝาก เฉพาะของนางพัชราคนเดียวมีถึง 118,435,670 บาท ที่ดินในอ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในชื่อนางพัชรา 20,400,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้าน 1 หลัง ที่อ.ปากช่อง ในชื่อนางพัชรา มูลค่า 20,300,000 บาท

ทรัพย์สินอื่นที่มีมูลค่าตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นของนางพัชรา 9,295,000 บาท อาทิ ทองรูปพรรณ นาฬิกาหรู เครื่องประดับเพชร กระเป๋าถือสตรี และของนายปรีดี 1,000,000 บาท

นายปรีดีระบุรายได้ต่อปีเฉพาะปี 62 ปีเดียวว่ามีรายได้ประจำเป็นค่าตอบแทน เงินเดือน โบนัส และอื่นๆ 33,300,887 บาท รายได้จากดอกเบี้ย เงินปันผล และอื่นๆ ของผู้ยื่นและคู่สมรส 2,686,210 บาท และยังมีรายได้จากการขายรถเบนซ์ เป็นเงิน 1,250,000 บาท

ขณะที่รายจ่ายประจำ นายปรีดีและนางพัชรา แจ้งว่าเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในปี 62 จำนวน 11,036,775 บาท ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและในครอบครัว 7,995,100 บาท นางพัชราซื้อรถยนต์โตโยต้า อัลพาร์ด 3,618,000 บาท นายปรีดีให้เงินบุตรกับธิดา จำนวน 3 คน 36,000,000 บาท

ขณะเดียวกัน นายปรีดี และคู่สมรส ได้แจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้ กรณีพ้นตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 ก.ย.63 ว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 220,229,144 บาท เป็นทรัพย์สินทั้งสิ้น 221,061,975 บาท เป็นหนี้สินทั้งสิ้น 132,830 บาท เมื่อเทียบกับกรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 ส.ค. พบว่า นายปรีดี และนางพัชรา มีทรัพย์สินลดลง 264,314 บาท มาจากเงินเบิกเกินบัญชี

นางนาที และนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ คู่สมรส ได้ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นตำแหน่งส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เมื่อวันที่ 27 ส.ค.63 ว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 1,692,224,371 บาท เป็นทรัพย์สินทั้งสิ้น 1,807,125,074 บาท เป็นหนี้สินทั้งสิ้น 114,900,703 บาท แบ่งเป็นทรัพย์สินของนางนาที 65,281,566 บาท และเป็นทรัพย์สินของนายพิพัฒน์ 1,741,843,508 บาท

ทรัพย์สินส่วนใหญ่ของทั้งคู่ เป็นเงินลงทุน 1,403,718,586 บาท เงินฝาก 18,894,667 บาท ที่ดิน 44,259,400 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 29,270,376 บาท ทรัพย์สินอื่นที่มีมูลค่าสองแสนบาทขึ้นไป มีถึง 177 รายการ มูลค่ารวม 44,850,417 บาท อาทิ พระเครื่อง ปืน นาฬิกายี่ห้อหรู กระเป๋าหรู เครื่องประดับ นายพิพัฒน์ แจ้งว่า มีเงินให้กู้ยืม 213,956,600 บาท

เมื่อเทียบกับกรณีเข้ารับตำแหน่งส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เมื่อวันที่ 25 พ.ค.62 ที่นางนาที แจ้งว่า มีทรัพย์สิน 4,678,631,835 บาท โดยเป็นเงินลงทุนของนายพิพัฒน์ของคู่สมรส 4,348,260,767 บาท มีหนี้สิน 177,066,184 บาท พบว่านางนาทีและคู่สมรส มีทรัพย์สินลดลง 2,871,506,761 บาท

โดยทรัพย์สินที่ลดลง มาจากโอนหุ้นของบริษัทต่างๆ ไปให้กับบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นไปตามสัญญาจัดการหุ้นส่วนหรือหุ้นของรัฐมนตรี อาทิ บริษัทอาม่ามารีน จำกัด บริษัท พี แอนด์ ซี ปิโตรเลียม จำกัด บริษัท เคทีพี ปิโตรเลียม จำกัด บริษัท เอ็น แอนด์ ซี มินิมาร์ท จำกัด บริษัท ซีเคไฟว์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป จำกัด บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท รัชกิจ คอร์โปรเรชั่น จำกัด ฯลฯ