ประกาศแล้ว! ศบค. ขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั่วราชอาณาจักร ถึง15 ม.ค. 64

97

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ ขยายเวลา ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 8 ออกไปจนถึงถึง 15 ม.ค. 2564

วันที่ 24 พ.ย.2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 8)ออกไปอีกครั้ง จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564

เนื้อหาในประกาศฉบับดังกล่าวมีใจความสรุปได้ว่า แม้ไทยจะสามารถจัดการกับการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี แต่สถานการณ์ทั่วโลก รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านที่ยังมีการแพร่ระบาด รวมถึงมีการพบผู้ติดเชื้อในประเทศอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การป้องกันและควบคุมโรคนี้ทำได้ยากมากยิ่งขึ้น และเป็นช่วงระยะเวลาใกล้เข้าสู่เทศกาลปีใหม่ ซึ่งจะมีการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก

จึงจำเป็นต้องขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564