คืบแล้ว!”ชวน”เผย คกก.สมานฉันท์ เตรียมเดินหน้ารูปแบบที่ 2 ถอดบทเรียนในอดีต

67

ประธานรัฐสภา เล็งตั้ง “วุฒิ ตันตระกูล” เป็นเลขาฯคณะกก.สมานฉันท์ เตรียมเดินหน้าเข้าสู่รูปแบบที่สอง ดวยการเร่งถอดบทเรียนในอดีต ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

วันที่ 27 พ.ย.ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ให้สัมภาษณ์ถึงการตอบรับเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสมานฉันท์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยต่างๆ ว่า ยังเลย เพราะเพิ่งส่งหนังสือให้เขาไปเมื่อวันที่ 26 พ.ย. ที่ผ่านมา และไม่ได้กำหนดเวลาว่าจะต้องตอบรับในวันใด อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้มีมติตั้งนายคุณวุฒิ ตันตระกูล รองเลขาธิการสภา เป็นเลขานุการของที่ประชุม

เมื่อถามว่า แม้จะมีการพูดคุยสมานฉันท์แต่หลายฝ่ายกังวลในส่วนของการแก้รัฐธรรมนูญว่าการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.)จะเสมือนเป็นการตีเช็คเปล่า ตรงนี้จะทำให้การทำงานส่วนทางกันหรือไม่ นายชวน กล่าวว่า คนละส่วนกัน อันนี้เป็นข้อเสนอของสภาฯ ที่สภาฯรับมาทำ โดยเรื่องที่ต้องเดินต่อไปคือเรื่อง รูปแบบที่ 2 ที่ตนเคยบอกไว้ว่า จะมีคณะกรรมการขึ้นมาทำงานในระยายาว

เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของฝ่ายการเมือง แต่เป็นเรื่องที่เราจะมองอนาคต ปัญหาใดที่เราสามารถป้องกันได้ในอนาคต หรือ สามารถพยากรณ์ได้โดยผู้รู้ หรือเทคโนโลยีที่ถ้าเราใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ เช่น วิทยุท้องถิ่น ที่ใช้เเผยแพร่สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็จะมีประโยชน์ต่อท้องถิ่น แต่หากใช้เพื่อโจมตี ด่าคนเพื่อการเมืองก็จะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเราดูผลการศึกษาในอดีต เขามีตัวอย่างที่ดีหลายเรื่อง เราก็สามารถนำมาถอดบทเรียนได้ อะไรที่เราสามารถทบทวนอดีตและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำรอยเราก็ควรทำ


เมื่อถามว่า รูปแบบที่ 2 ที่พูดถึงนี้ จะสามารถเคาะได้เมื่อไหร่ นายชวน กล่าวว่า จะให้ทางสถานบันพระปกเกล้าเป็นผู้รับผิดชอบ โดยทำหน้าที่เป็นเลขานุการในกรณีนี้ แต่ขอเวลาสักนิด เพราะคุยกับคนได้ยังไม่ทั่ว เพราะเวลาไม่ค่อยมี ส่วนเมื่อถามถึงอดีตนายกฯที่ได้คุยมีความเห็นอย่างไรบ้าง นายชวน กล่าวว่า ทุกท่านก็สนับสนุน และเห็นดีกับการทำงานที่พยายามให้บ้านเมืองสงบ เพราะทุกคนก็ห่วงใยความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง แต่หลายท่านก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่สามารถมานั่งประชุมทั้งวันทั้งคืนได้ จึงไม่สามารถเข้ามาเป็นกรรมการฯ แต่จะมีใครเข้ามาเป็นบ้างก็ยังบอกไม่ได้