ประชาปีติ ในหลวง-ราชินี ทรงจุดเทียนมหามงคล 5 ธันวาคม รำลึกพระชนกาธิเบศร

61

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จฯ เป็นองค์ประธานจุดเทียนมหามงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันชาติ เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 19.19 น. ณ ท้องสนามหลวง

วันที่ 1 ธ.ค.63 รัฐบาลกำหนดจัดพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ได้มีพิธีพิธีจุดเทียนมหามงคลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เวลา 19.19 น. ส่วนกลางจัดพิธี ที่ท้องสนามหลวงนั้น

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จฯ เป็นองค์ประธานจุดเทียนมหามงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ร่วมกับประชาชนทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 19.19 น. ณ ท้องสนามหลวง

การเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานเทียนมหามงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติและ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ได้ทรงร่วมจุดเทียนร่วมกันกับพสกนิกรประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า นอกจากนี้ยังได้พระราชทานเข็มกลัดเพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมในพิธีเป็นที่ระลึกในวันสำคัญปีนี้ด้วย นำมาซึ่งความปลาบปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงพสกนิกรเป็นล้นพ้น
ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ และร่วมจุดเทียนมหามงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกร่วมกัน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาค ณ สถานที่ ที่จังหวัดกำหนด

ทั้งนี้ประชาชนสามารถ แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ชุดผ้าไทย ชุดท้องถิ่น พื้นเมือง หรือ ชุดประจำชาติ เข้าร่วมพิธีได้อย่างพร้อมเพรียงกัน