เริ่มแล้ว!! มหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน ครั้งที่ 32 ที่จังหวัดยะลา

257

มหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงระดับอาเซียนครั้งที่ 32 ซึ่งชาวชวาวงศ์ รอคอยมาตลอดดั้งปี เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 4 มีนาคม 2560 ที่สนามแข่งขันนกเขาชวาบริเวณสวนขวัญเมือง จ.ยะลา ซึ่งเทศบาลนครยะลาร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดยะลา ร่วมกันจัดขึ้นเป็นปีที่ 32 โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา กล่าวรายงาน

 

   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ การเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงนกเขาชวา และเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจเกี่ยวกับนก ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ได้แก่ ธุรกิจฟาร์มนกและการเพาะเลี้ยงนก ซึ่งขายลูกนกทั้งในและต่างประเทศ กลุ่มอาชีพทำกรงนก ผ้าคลุม กรงนก อาหาร ยารกษาโรคนก ร้านน้ำชา ธุรกิจโรงแรม ขนส่ง ร้านอาหาร OTOP ของที่ระลึก ก่อให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้