สวทช.เปิดตัว”เบซูโตะ”เจลล้างมือ”แบรนด์ไทย”นวัตกรรมไฮเทคป้องโควิด-19

41

ไทย เปิดตัว “เบซูโตะ” ผลิตภัณฑ์ เจลล้างมือ ป้องกันโควิด-19 เป็นการร่วมมือกันหลายฝ่าย นำโดย สวทช. และ บ.เฮลทิเนส จำกัด มีจุดเด่นที่ ผ่านการทดสอบจากเชื้อโควิด-19 ของจริงภายในห้องแลป ปกป้องได้นานถึง 12 ชั่วโมง

วันที่ 14 ธ.ค.63 บริษัท เฮลทิเนส จำกัด ได้เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ “Besuto12” หรือ เบซูโตะ ทเวลฟ์ เจลรูปแบบใหม่ไร้แอลกอฮอล์ โดยร่วมมือกับ บริษัท เอวีเอส อินโนเวชั่น จำกัด บริษัทในกลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโปรแกรม การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในโครงการสนับสนุนการทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในสถานการณ์ COVID-19

ดร.นันทิยา วิริยบัณฑร ผู้อำนวยการโปรแกรม ITAP สวทช. กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา สวทช. ได้เปิด “โครงการสนับสนุนการทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในสถานการณ์ COVID-19 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาให้สมบูรณ์โดยเร็ว เพื่อให้เกิดความมั่นใจในผลงานวิจัยว่าสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาให้กับประเทศได้ทันสถานการณ์และมีประสิทธิภาพ โดย ITAP สวทช. ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการดังกล่าว เป็นเจลรูปแบบใหม่ไร้แอลกอฮอล์ “Besuto 12” (เบซูโตะ ทเวลฟ์) เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงในด้านสุขภาพ

ร.อ. ธัชพล ชลวัฒนสกุล ประธานเจ้าบริหาร บริษัท เฮลทิเนส จำกัด เผยว่า เราต้องการพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ที่ทำได้ทั้งการปกป้อง และฆ่าเชื้อไปพร้อมๆกัน “Besuto 12” เป็นนวัตกรรมเจลฆ่าเชื้อ ‘รายแรกที่ผ่านการทดสอบกับเชื้อโควิด-19 จริง’ ทั้งยังสามารถช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา รวมถึงสามารถฆ่าเชื้อ RSV ที่กำลังระบาดในกลุ่มเด็กเล็ก ได้มากกว่า 99% ให้สามารถปกป้องได้ยาวนานถึง 12 ชั่วโมง โดยไม่ต้องทาซ้ำ พร้อมคุณสมบัติจากสารสกัดธรรมชาติ ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิว ไม่ให้ผิวแห้งแตก ไม่ระคายเคือง เพราะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ รับรองความสำเร็จด้วย รางวัลเหรียญเงินและรางวัล Canadian Special Awards จากงานประกวดนวัตกรรม International Invention Innovation Competition (iCan2020) ประเทศแคนาดา

ทั้งนี้ การพัฒนา “Besuto 12” ยังได้รับการสนับสนุนจากทีมนักวิจัยและสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบกับเชื้อก่อโรค Covid-19 จากภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล, การทดสอบกับเชื้อ RSV จาก ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, การทดสอบ ไวรัส H1N1 จาก สมาคมเวชศาสตร์ชันสูตรทางสัตวแพทย์ไทย คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า เราได้ทดสอบ Besuto12 กับเชื้อก่อโรค COVID-19 โดยเปรียบเทียบกับเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทั่วไปพบว่า Besuto12 นั้น เป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสามารถยับยั้งเชื้อก่อโรค COVID-19 ได้มากกว่า 99%

ร.อ. ธัชพล ชลวัฒนสกุล กล่าวสรุปว่า บริษัท เฮลทิเนส เป็นบริษัทที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะ “เบซูโตะ” ในภาษาญี่ปุ่นหมายถึง “Best” หรือดีที่สุด เราตั้งใจสร้างนวัตกรรมที่ทำให้ “Besuto12” เป็นผลิตภัณฑ์เจลล้างมือที่ดีและมีประสิทธิภาพที่สุดที่คิดค้นและผลิตโดยคนไทย พร้อมส่งมอบความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศ