นิด้า จัดเวที ระดมสมอง แก้ปัญหามลพิษ ชงทางออก นำซากการเกษตรมาใช้ ดีกว่าเผาทิ้ง

41

ตัวเลขมลพิษ ของไทย กำลังพุ่งเกินมาตรฐาน นิด้า ได้จัดเวทีเสวนาหาทางออก เชิญตัวแทนพรรคการเมืองมาร่วมวงเสวนา เสนอให้ใช้องค์ความรู้ แก้มลพิษ เริ่มจาก เกษตรกร ลดการเผา ซังข้าวโพด อ้อย นำไปใช้ผลิต ชีวมวล โดย ส.ส.ปชป.ชงทางออก แก้มลพิษในอากาศ นำเศษซากการเกษตรมาใช้ประโยชน์ ดีกว่าเผาทิ้งสร้างมลพิษ

วันที่ 14 ธ.ค. น.ส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) กล่าวในงานเสวนาบทบาทของพรรคการเมืองที่มีต่อการยกระดับคุณภาพอากาศสำหรับประเทศไทย จัดโดย “นิด้า” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ สสส.ตอนหนึ่งว่า ส.ส.ก็ทำหน้าที่เพื่อแก้ปัญหา PM 2.5 เช่นเดียวกับทุกฝ่ายที่พยายามแก้ปัญหา ขณะเดียวกัน เกษตรกรยังมีการเผาซากส่วนเกินจากผลผลิตการเกษตร หรือ ชีวมวล(Biomass) เช่น ซังข้าวโพด ซังอ้อย จนเกิดเป็นมลพิษทางอากาศ ซึ่งสาเหตุอาจจะเกิดจากความไม่รู้ หรือ มีกลไกบางอย่างที่เอาเศษซากเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ไม่ได้

ทั้งนี้การแก้ปัญหาเหล่านี้ สามารถทำได้โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้ชีวมวลเศษซากต่างๆ เหล่านี้ เกิดเป็นมูลค่าเพิ่มลดต้นทุนให้เกษตรกรได้ เช่น นำไปใช้เป็นซากอินทรีย์ปุ๋ยในไร่นา โดยไม่ต้องเผา รวมถึงการนำไปใช้ในรูปแบบอื่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม แต่ปัญหาคือองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ได้รับใช้เกษตรกร แต่รับใช้นายทุน เกษตรกรมีรายได้เฉพาะผลผลิต แต่ไม่มีรายได้เพิ่มจากเศษซากส่วนเกินต่างๆ เหล่านี้ ขณะที่นายทุนสามารถนำส่วนต่างๆเหล่านี้ ไปทำให้เกิดรายได้เพิ่มโดยการใช้เทคโนโลยีได้

น.ส.พิมพ์รพี กล่าวต่อว่า มีงานวิจัยหลายอย่างที่ค้นพบวิธีการใช้เศษซากส่วนเกินให้เกิดประโยชน์และรายได้ โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ แต่ปัญหา คือนักวิชาการแต่ละคนต่างคนต่างทำวิจัยแยกกันไป แต่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ ขณะที่ ส.ส. ก็พยายามทำงานกันอย่างหนัก แต่ก็ไม่สามารถก้าวข้ามปัญหาไปได้ ซึ่งทางที่ดีที่สุด นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรแต่ละแขนง รวมถึงนักวิชาการด้านการเกษตรเศรษฐศาสตร์ ควรจะร่วมกันหาทางแก้ปัญหา ขณะที่ทุกคนก็ต้องร่วมกันทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อลดปัญหามลพิษในอากาศ โดยเริ่มจากที่ตัวเราเอง