กลุ่มหนุนบุกศาลากลาง เร่งเดินหน้านิคมอุตสาหกรรมจะนะ ระบุช่วยชาวบ้านสร้างงาน สร้างรายได้

155

กลุ่มเครือข่ายประชาชนอาสาพัฒนาถิ่น บุกศาลากลางยื่นหนังสือถึงรัฐ หนุนโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตจะนะ เร่งภาครัฐดำเนินโครงการฯ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้

15 ธันวาคม 2563 บริเวณหน้าศาลากลางหลังเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา กลุ่มเครือข่ายรักจะนะ จาก 3 ตำบล ตลิ่งชัน นาทับ และสะกอมในอำเภอจะนะ เดินทางมาแสดงจุดยืนพร้อมอ่านแถลงการณ์ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ถึงนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ โดยมีนายวรณัฐ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นตัวแทนออกมาต้อนรับ และรับมอหนังสือดังกล่าว
โดยตัวแทนเครือข่ายประขาชนจะนะอาสาพัฒนาถิ่นกล่าวว่า วันนี้ได้นำหนังสือข้อเรียกร้องจากเครือข่ายประชาชนจะนะอาสาพัฒนาถิ่นผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อนำหนังสือนี้ต่อไปยังนายกรัฐมนตรีหรือผู้รับผิดชอบพัฒนาเมืองจะนะซึ่งถือเป็นพลังบริสุทธิ์ในการสนับสนุนให้จะนะมีการพัฒนาโดยครั้งนี้เป็นการเรียกร้องให้มีการพัฒนาเมืองจะนะให้มีความเจริญขึ้นคือต้องการพัฒนาจะนะให้อยู่ในระดับหนึ่งของจังหวัดที่สมควรมีการพัฒนา วันนี้ประชาชนทั้ง 3 ตำบลคือ ตำบลนาทับ ตลิ่งชัน และตำบลสะกอมต้องการเห็นการพัฒนา เห็นการจ้างงานเกิดขึ้นในอำเภอจะนะซึ่งโครงการหลายโครงการที่เกิดขึ้นแล้วต้องมีการชะงักไปเพราะมีคนบางกลุ่มไม่เห็นด้วยเป็นกลุ่มที่อ้างว่าอนุรักษ์ทะเลแต่ประชาชนส่วนใหญ่ของสามตำบลในพื้นที่ มีความเห็นเหมือนกันว่าต้องมีการพัฒนามีการจ้างงานเกิดขึ้นซึ่งปัญหาการจ้างงานใน 3 อำเภอเวลานี้มีน้อยมาก ครั้งนี้ประชาชนและเยาวชนใน 3 ตำบลต้องการเห็นอนาคตที่ดีกว่าจึงมาแสดงพลังจุดยืนให้รัฐบาลดำเนินโครงการนี้ให้เกิดขึ้นเพื่อลูกหลานในอนาคต


โดยการเรียกร้องครั้งนี้ขอให้รัฐบาลมีการสั่งการเป็นการเร่งด่วนดังต่อไปนี้
1. เดินหน้าโครงการให้เป็นไปตามที่กำหนดทุกประการโครงการจะเกิดขึ้นอีกหลายปี การชะลอหรือหยุดเป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ถ่วงเวลาและเป็นการสนองตอบต่อความต้องการของคนส่วนน้อยเท่านั้น
2. ขอให้เรื่องการพัฒนาเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนด้วยกันเอง ประชาชนทุกคนในพื้นที่ต้องระลึกเสมอว่าเราอยู่ในกระบวนการประชาธิปไตยตามที่หลายฝ่ายต่างเรียกร้องประชาธิปไตย คือต้องเกิดประโยชน์เพื่อคนส่วนใหญ่ไม่ใช่โดยคนส่วนใหญ่เท่านั้น ดังนั้นข้อเรียกร้องให้แกนนำเครือข่ายประชาชนคนในพื้นที่กับมาพูดคุยกันตามที่พวกเราได้พยายามเรียนเชิญเข้าร่วมมาในหลายโอกาสแต่ไม่เคยได้รับการตอบรับ และควรดำเนินการกับกลุ่มแกนนำ NGO และที่เกี่ยวข้องกับการเมืองฝ่ายค้านเพื่อไม่ให้เรื่องดังกล่าวตกเป็นประเด็นทางการเมืองเช่นที่ผ่านมาประชาชนขอคิดและตัดสินใจด้วยตัวเอง
ดังนั้นข้อเรียกร้องข้างต้นขอให้รัฐบาลนำกลับไปคิดและทบทวนอย่างมีสติและปลอดประเด็นการเมืองโดยให้ความสำคัญกับประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักหากข้อเสนอครั้งนี้ ได้รับการปฏิเสธหรือเพิกเฉยต่อรัฐบาล พวกเราพร้อมที่จะปฏิบัติการใช้ความรุนแรงอย่างที่กลุ่มเห็นต่างได้ดำเนินการมาแล้ว และประชาชนหลายหมื่นคนพร้อมเสมอที่มาร่วมชุมนุมกันในพื้นที่หน้าทำเนียบเพื่อให้รัฐบาลและพรรคการเมืองฝ่ายค้านได้รับรู้และเห็นแจ้งพลังของประชาชนอย่างแท้จริง