ทหารพรานมอบเสาธงให้กับร.ร.ตาดีกา บ้านไม้แก่น ปลูกฝัง”อุดมการณ์รักชาติไทย”

241

4 มี.ค.60 ฉก.ทพ.41 พร้อมกำลังพล มว.ทพ.หญิง ฉก.ทพ.41 ,ร้อย.ทพ.4113 ร่วมพิธีมอบเสาธง ให้กับ ร.ร.ตาดีกา เพื่อสนับสนุน และปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ ณ มัสยิดบ้านไม้แก่น ม.1 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา จากนั้นได้ทำกิจกรรมร่วมกันนักเรียน ด้วยแจกขนม เยลลี่