ล็อคดาวน์สมุทรสาคร 14 วัน หลังตรวจพบผู้ติดเชื้อ 548 คน

181

ศบค. แถลง พบผู้ป่วยรายใหม่ใน จ.สมุทรสาคร รวม 548 ราย ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการและเป็นแรงงานต่างด้าว

ทั้งนี้ ประเมินว่าสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ เนื่องจากเป็นการระบาดในพื้นที่จำกัด และไม่มีผู้ป่วยรุนแรง รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากประชาชน

ขอความร่วมมือชาวสมุทรสาครงดเดินทางออกนอกพื้นที่กำหนดพื้นที่ควบคุมโรคเด็ดขาด (ปิดตลาดกลางกุ้งและหอพัก) 19 ธ.ค. 63 – 3 ม.ค. 64 (14 วัน) และพื้นที่สาธารณะทั่วไป เช่น สนามกีฬา สนามมวย โรงเรียน สถานที่รับเลี้ยงเด็ก ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ

• ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ให้เปิดเฉพาะ take away ยกเว้นร้านในโรงพยาบาล

• รัานสะดวกซื้อ กำหนดเวลาปิด 22.00 – 05.00 น. และไม่ให้แออัด

• ตลาดนัด ตลาดสด ขายได้ 6 ชั่วโมง

• และประชาชนงดออกจากบ้านตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

สายด่วน สมุทรสาคร
065-5493322 /034-871274

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ