ในหลวง-ราชินี เสด็จทรงวางพุ่มดอกไม้ วันปราบดาภิเษก ‘สมเด็จพระเจ้าตากสิน’

42

พระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงวางพานพุ่ม ถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 28 ธ.ค.63 เวลา17. 56 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงวางพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วันที่ 28 ธ.ค. พ.ศ. 2310 เป็นวันที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงปราบดาภิเษก ขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ พร้อมกับทรงสถาปนา “กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร” ขึ้นเป็นราชธานี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เสด็จสวรรคต วันที่ 6 เม.ย. 2325 ตลอดระยะเวลา 15 ปี แห่งรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสิน พระองค์ไม่ได้ทรงเสวยสุขสำราญให้สมกับพระราชฐานะกษัตริย์เลย ทรงตรากตรำกรำศึกสงครามเพื่อปราบปรามและป้องกันศัตรูของประเทศชาติเกือบตลอดเวลา

ทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยได้เป็นผลสำเร็จ โดยใช้เวลาเพียง 7 เดือน นับตั้งแต่เสียกรุงศรีอยุธยาให้กับพม่า ถึงแม้ว่าในช่วงบ้านเมืองจะอยู่ในภาวะสงครามเป็นส่วนใหญ่ สมเด็จพระเจ้าตากสินก็ยังทรงมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม ได้มีการติดต่อค้าขายกับประเทศต่าง ๆ เช่น จีน อังกฤษ และ เนเธอร์แลนด์ ได้โปรดให้มีการสร้างถนนและขุดคลองเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคม นอกจากนี้ ยังทรงส่งเสริมทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และวรรณกรรม รวมทั้งการศึกษาในด้านต่าง ๆของประชาชนอีกด้วย