มท.2 จับมือ ม.อ.จัดกิจกรรม กินกุ้งสงขลา ยันกุ้งไทยปลอดภัยไร้โควิด-19

107

รมช.มหาดไทย จับมือ ม.อ. จัด กิจกรรม สนับสนุนการบริโภคกุ้งไทยไร้โควิด “กินกุ้งสงขลา ปลอดภัย สด สะอาด มั่นใจ 100 เปอร์เซนต์” พร้อม เชิญชวนคนไทยทั้งประเทศบริโภคกุ้ง ช่วยเหลือเกษตรกร 

วันที่ 2ม.ค.64 เวลา18.00 น.นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เป็นประธานเปิด กิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นการบริโภคอาหารทะเล จ.สงขลา ปลอดโควิด-19 “กินกุ้งสงขลา ปลอดภัย สด สะอาด มั่นใจ 100 เปอร์เซ็นต์” โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขสงขลา ประมงสงขลา พาณิชย์สงขลา ประชาสัมพันธ์สงขลา ประธานชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสงขลา และประธานฝ่ายยุทธศาสตร์และนโยบายเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา เข้าร่วม ณ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์rธำมะรงค์ อ.เมือง จ.สงขลา

ทั้งนี้ หลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหลายประเทศทั่วโลก โดยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และกระจายสัตว์น้ำไปยังตลาดปลายทางทั่วประเทศ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นความปลอดภัย และสุขอนามัยในการบริโภคสัตว์น้ำ กระทบต่อการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลในจังหวัดสงขลา ดังนั้นสร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคอาหารทะเล ที่ผลิตในจังหวัดสงขลาว่าเป็นสินค้าได้มาตรฐานสามารถรับประทานได้อย่างมั่นใจ จังหวัดสงขลาจึงได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ สร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารทะเล

นายนิพนธ์  กล่าวว่า ถือเป็นการสร้างความมั่นใจ ให้พี่น้องประชาชนว่า กุ้งไทยปลอดโควิด โดยชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสงขลา ได้ร่วมมือกับหน่ายงานหลายฝ่าย จัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อยืนยันกับพี่น้องประชาชน จากฝ่ายเกษตรกรที่ผลิต ฟาร์มทุกฟาร์ม ได้ปฏิบัติตามกฎ PNP ซึ่งเป็นขั้นตอนการผลิตกุ้ง โดยตัวแทนของกระทรวงเกษตร กรมประมง พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด มาร่วมยืนยัน แต่สิ่งสำคัญคือ วันนี้เป็นโอกาสดีอย่างยิ่ง ที่มีคณบดีแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาล มอ.หาดใหญ่ ,อดีตคณบดีแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาล มอ.หาดใหญ่ และ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มอ. เพื่อยืนยันว่า กุ้งไทยไร้ covid แน่นอน

รมช.มหาดไทย ยืนยันว่า covid-19 ไม่ได้อยู่ที่ตัวกุ้ง แต่ต้องทำให้สุกก่อน เพราะขั้นตอนการปรุง ถ้าทำให้สุกแล้วโรคตัวนี้ก็จะตาย ดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องทำให้สุก กระบวนการจัดการในการปรุง ต้องปฏิบัติตามมาตรการขั้นตอน รักษาความสะอาดของสาธารณสุข ต้องสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือให้สะอาด หรือ ล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างทางสังคม การวัดอุณหภูมิเหล่านี้ ก็จะเป็นการแองกันความเสี่ยงจาก covid-19 จึงสบายใจได้ และหวังว่าจะมีการสื่อสาร กับประชาชนทั้งประเทศ ไม่ใช่เฉพาะสงขลาเท่านั้น

วันนี้จึงเป็นการยืนยันว่า กุ้งไทยไร้โควิด และถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับคนไทย มั่นใจในการบริโภค ซึ่งไม่เฉพาะกุ้งเท่านั้น แต่ที่เพาะเลี้ยงต่างๆ ก็สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย เมื่อเราได้ทำตามขั้นตอนของสุขลักษณะ นั่นคือทำให้สุก จึงต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความมั่นใจทั้ง ภาคการเกษตร และ กระทรวงพาณิชย์

“ผมในฐานะที่เป็นกลไกหนึ่งของกระทรวงมหาดไทย ในการทำหน้าที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของพี่น้องประชาชน รวมไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัด ก็ทำงานอย่างเต็มที่ ในการที่ดูแลความปลอดภัย ให้กับพี่น้องประชาชน สิ่งสำคัญที่สุดคือ ความร่วมมือของประชาชน ซึ่งถือว่าสงขลา หรือ ทั่วประเทศ มีการป้องกันเป็นอย่างดียิ่ง ในการป้องกัน covid-19 ที่กลับมาระบาดอีกรอบในครั้งนี้ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ทำหน้าที่ด้วยความเหน็ดเหนื่อย  จึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกส่วนฝ่าย และเราจะผ่านพ้นวิกฤตระลอกใหม่นี้ไปด้วยกัน” นายนิพนธ์ กล่าว