คมนาคม เร่ง!! ดันแผนฟื้นฟู ขสมก.จ่อลุยปฏิรูป162เส้นทาง ตั้งธง ชงครม.กพ.64

24

คมนาคม เร่งเครื่อง ฟื้นฟู ขสมก. ตั้งปลัดฯ เป็นประธานคณะทำงาน ลุยทำแผนลงทุนเสนอ บอร์ดสภาพัฒน์ฯ วางเป้าให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ม.ค. ตั้งธงเสนอ ครม. ก.พ 64 ด้าน “ศักดิ์สยาม” ลั่น อยากให้ทำแบบไหนบอกให้ชัดเจน หวั่นเป็นเวรกรรมคนทั้งประเทศ คนกทม. ปริมณฑล ชี้ หากสำเร็จ ขสมก.จะเป็นต้นแบบรัฐวิสาหกิจอื่นด้วย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าแผน ฟื้นฟูกิจการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ว่า เลขาธิการ คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้ส่งเรื่องแผนฟื้นฟู ขสมก. กลับมายังกระทรวงคมนาคม เพื่อให้พิจารณาเพิ่มเติม อีกทั้งมอบการบ้านให้จัดทำแผนลงทุนเสนอคณะกรรมการ (บอร์ด) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. (สภาพัฒน์ฯ)

ซึ่งขณะนี้ นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 1 ชุด โดยมี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน พร้อมด้วย รองปลัดกระทรวงคมนาคม, ผู้อำนวยการ ขสมก., อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) บูรณาการ พิจารณาแผนฟื้นฟู ขสมก. ตามที่เลขาธิการ ครม.มอบการบ้านไว้

ทั้งนี้ ได้เร่งรัดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ม.ค.2564 และหาก “สภาพัฒน์” จัดประชุมและพิจารณาแล้วเสร็จ คาดว่าจะเสนอให้ ครม. ได้ภายใน ก.พ. 2564 ขณะที่ การปฏิรูปเส้นทางทั้งหมด 162 เส้นทาง และปรับปรุงเส้นทางเดินรถ เพื่อไม่ให้เกิดความทับซ้อน รวมถึงจัดการเดินรถในลักษณะ Feeder Liner (ป้อนผู้ใช้บริการเข้าสู่ระบบราง) และ Circle (วิ่งเป็นวงกลม) จะสามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนหลักได้อย่างเป็นระบบ โดยแนวทางการปรับปรุง จะต้องเสนอให้คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ที่มี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิจารณาต่อไป

“เมื่อเราเสนอบอร์ดสภาพัฒน์ฯพิจารณาแล้ว ถ้ารอบแรกไม่ผ่าน ก็ได้เรียนท่านปลัดกระทรวงคมนาคมว่า ให้ถามเลย จะให้ทำแบบไหน บอกมาเลย อย่าบอกว่าโลกนี้ มีอะไรอยู่บ้าง เราตอบไม่ได้ ต้องบอกเลยว่า อยากให้ทำแบบไหน เมื่อเลขา ครม. มอบการบ้าน 1, 2, 3, 4, 5 เราก็จะทำ 1, 2, 3, 4, 5 และจะเรียนเลขา ครม.ว่า คงไม่มี 6, 7, 8, 9 เพราะถ้าเป็นอย่างนั้น จะถือเป็นเวรกรรมของพี่น้องประชาชนกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล รวมถึงเป็นเวรกรรมของคนทั้งประเทศ เพราะเมื่อขาดทุน ก็ต้องเอาภาษีมาอุดหนุน ซึ่งทำได้ ง่ายมาก ก็แค่ขอกู้เงินเพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ แต่ผมต้องการทำให้ครอบคลุมและสมบูรณ์”

นอกจากนี้ นายศักดิ์สยาม ยังกล่าวถึงกรณี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้พ้นความเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม และอยู่ระหว่างการทำแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อเสนอศาลล้มละลายกลางนั้น ตนไม่ต้องการให้ ขสมก. เป็นไปตามรูปแบบนั้น และไม่ต้องการผลักดันให้เป็นหน่วยงานเอกชน เนื่องจากมีวิธีอื่น เช่นเดียวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ชื่อว่าจะอยู่รอด โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อบริหารทรัพย์สิน รฟท. และศึกษาแนวทางให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุน อย่างไรก็ตาม หวังว่า หาก ขสมก สามารถดำเนินการฟื้นฟูได้สำเร็จ ก็จะเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอื่นๆในสังกัดกระทรวงคมนาคม ยึดเป็นแนวทางแก้ปัญหาขาดทุนในองค์กรด้วย