“วิษณุ”แนะฝ่ายค้าน รีบยื่น”อภิปรายไม่ไว้วางใจ” รัฐบาล ให้ทัน 28 กพ.64

76

รองนายกฯ ด้านกฎหมาย แนะฝ่ายค้านยื่นญัตติ อภิปราย รัฐบาล ให้ทัน ภายในวันที่ ซักฟอกให้ทัน 28 ก.พ. 64 ขณะเดียวกัน ยอมรับไม่แน่ใจข้อกฏหมาย จะ อภิปรายไม่ไว้วางใจ ช่วงสมัยวิสามัญได้หรือไม่

วันที่ 6 ม.ค.64 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีหากฝ่ายค้านยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่ไม่สามารถอภิปรายได้ทันในสมัยประชุมสภานี้ จะสามารถขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญได้หรือไม่ ว่า ยังเป็นปัญหาข้อกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตามขอให้ยื่นให้ทันภายในสมัยประชุมสภาฯ​นี้ หรือ วันที่ 28 ก.พ.64

อย่างไรก็ดี ตามกฎหมายไม่สามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมสภาฯ​ วิสามัญได้ แต่ว่าถ้ายื่นในสมัยประชุมสามัญ แล้วอภิปรายไม่ทันภายในสมัยประชุมสภาฯ การจะไปเปิดอภิปรายในช่วงสภาสมัยวิสามัญได้หรือไม่นั้น ยังเป็นข้องกฎหมายอยู่ เพราะรัฐธรรมนูญ มาตรา 154 บัญญัติว่า ปีหนึ่งให้ยื่นญัตติอภิปรายได้ 1 ครั้ง ซึ่งอาจจะเป็นข้อกฎหมายว่าเขาได้มีการยื่นไว้แล้ว แต่ปัญหาคือการยื่นกับการอภิปรายมันคนละส่วนกัน แต่ไม่เป็นไรหรอก ขอให้ยื่นให้เสร็จภายในวันที่ 28 ก.พ.กัน ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของสมัยประชุม เหมือนกับครั้งที่แล้วที่มีการอภิปรายจนปิดสมัยประชุมสภาฯ

“อย่างเพิ่งไปเดา หรือสงสัยอะไรเลย เพราะตามข้อบังคับสภาฯ กำหนดไว้ว่า ประธานสภาจะต้องตรวจสอบรายชื่อและวินิจฉัยเป็นการด่วน และรีบบรรจุ ดังนั้น โอกาสบรรจุในสมัยประชุมมันทัน”

นายวิษณุ ยังกล่าวถึงการเลื่อนประชุมสภาผู้แทนราษฎร ไปอีก 2 สัปดาห์ จะส่งผลกระทบต่อการออกกฎหมายหรือไม่ ว่าที่เป็นห่วงตอนนี้คือเรื่องร่างรัฐธรรมนูญ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการทำประชามติ ร่าง พ.ร.บ.กสทช. ร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติด และร่างกฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้ง ซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้มีความจำเป็นเร่งด่วน เพราะตามกำหนดที่ศาลรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ต้องให้เสร็จและประกาศใช้ได้ภายในวันที่ 12 ก.พ. ส่วนร่างรัฐธรรมนูญและพ.ร.บ.ประชามติจะไปด้วยกันอาจจะช้านิดหน่อยได้ เพราะมันไม่ได้จะถูกบังคับว่าจะต้องทำภายในเท่านั้นเท่านี้ แต่ขอให้เสร็จเร็วเท่านั้น ขณะที่พ.ร.บ.กสทช. อยู่ในขั้นตอนของวุฒิสภา จวนจะเสร็จแล้ว แต่ยังประชุมกันไม่ได้

เมื่อถามว่า เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่อยู่ในชั้นคณะกรรมาธิการ (กมธ.) หากจะนำมาเข้าสู่การพิจารณาในวาระ 2 และ วาระ 3 ยังไม่ได้ใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า หากผ่านวาระ 2 และต้องพักไว้ 15 วัน และปรากฏว่าไม่ทันภายในวันที่ 28 ก.พ.อย่างไรรัฐบาลก็จะเปิดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญให้สำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และร่างพ.ร.บ.ประชามติ