กิจการรุ่งเรือง!! เฟื่องฟู กรมสมเด็จพระเทพ พระราชทานพร ตรุษจีน “หนิวฉีชงเทียน”

84

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพรตรุษจีน ‘ฉลูผยองทะยานสู่ฟ้า’ ผ่านเฟซบุ๊ก ร้านภูฟ้า ขอให้ ประชาชนชาวไทย กิจการรุ่งเรือง เฟื่องฟู ในปีฉลู 2564

วันที่ 16 มกราคม เพจเฟซบุ๊ก PHUFA ได้โพสต์ข้อความว่า ในปีนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพรวันตรุษจีน ปีฉลู พ.ศ.2564 แก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

พร้อมทั้งพระราชทานความหมายของคำว่า “หนิว ฉี ชง เทียน” ว่า ฉลูผยองทะยานสู่ฟ้า หมายถึง กิจการเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟู ในปีฉลู 2564 นี้

ผู้ที่ได้รับพระราชทานพรนี้ทุกคนจะมีแต่ความเจริญ รุ่งเรือง ไม่ว่าจะประกอบกิจการใด กิจการนั้นๆ ก็จะเฟื่องฟูและสำเร็จ ลุล่วง สมประสงค์ทุกประการ โดยเทศกาลตุษจีน ประจำปี 2564 ตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์