“ทักษิณ”เป็นเหตุ!! ทำ”วุฒิสภา”ไม่เห็นชอบ”รัชนันท์”นั่ง ตุลาการ ศาลปกครอง

54

ทักษิณ เป็นเหตุ!! วุฒิสภา ไม่เห็นชอบ “รัชนันท์ ธนานันท์” ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ ศาลปกครองสูงสุด ชี้มีปัญหา วุฒิภาวะ สมัยเป็นทูตฟินด์แลนด์ เคยถ่ายรูปทักทายกับ “ทักษิณ” ผู็ต้องหาหนีคดี

วันที่ 19 ม.ค.64 ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา มีพล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ตามที่คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ที่มีพล.อ.อู๊ด เบื้องบน ส.ว. เป็นประธาน พิจารณาเสร็จแล้ว โดยเสนอชื่อนายรัชนันท์ ธนานันท์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ที่ประชุมได้ขอประชุมลับเพื่อรายงานผลการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ ให้สมาชิกรับทราบ ก่อนที่จะลงมติไม่ให้ความเห็นชอบนายรัชนันท์เป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุดด้วยคะแนน 122 ต่อ 89 ไม่ลงคะแนน 14 คะแนน

ทั้งนี้ เนื่องจากพบว่า นายรัชนันท์เคยถ่ายรูปและไปทักทายต้อนรับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี สมัยที่ดำรงตำแหน่งเอกอัคราชทูตฟินแลนด์ เมื่อปี 2559 จึงเห็นว่ามีปัญหาเรื่องวุฒิภาวะที่ไปถ่ายรูปคู่กับนายทักษิณที่เป็นผู้ต้องหาหนีคดี และอาจมีปัญหาเรื่องความเป็นกลางทางการเมือง ขัดกับการดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดที่ไม่ควรฝักใฝ่ฝ่ายใด

โดยก่อนหน้านี้นายรัชนันท์เคยถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดต่อที่ประชุมวุฒิสภามาแล้ว เมื่อวันที่ 17 ก.พ.2563 แต่ที่ประชุมวุฒิสภาไม่เห็นชอบ แต่ต่อมาที่ประชุมตุลาการศาลปกครองก็ยังมีความเห็นเสนอชื่อนายรัชนันท์มาให้พิจารณาอีกครั้งเมื่อวันที่ 16 ก.ย.2563 แต่ก็ยังไม่ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสภาอีกครั้ง