วิธีการลงทะเบียน “เราชนะ” รับ 3,500 บาท 2 เดือน เผยกลุ่มไหนต้องทำอย่างไร

70

วิธีการลงทะเบียน “เราชนะ” รับ 3,500 บาท 2 เดือน เผยกลุ่มไหนต้องทำอย่างไร เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่

วันที่ 21 ม.ค.64 หลังจากรัฐบาลออกมาตรการเยียวยา “เราชนะ” โอน 3,500 บาท 2 เดือน รวมเป็น 7,000 บาท เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ จึงขอพามาทำความรู้จักโครงการนี้ว่ามีรายละเอียดอะไรบ้าง

โครงการเราชนะ เป็นการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ มีเป้าหมายครอบคลุม 31.1 ล้านคน ทั้งกลุ่มผู้มีรายได้น้อย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ผู้มีอาชีพอิสระ อาชีพรับจ้าง รวมถึงผู้รับสิทธิคนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกัน โดยแบ่งกลุ่มผู้ได้สิทธิออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2. ผู้อยู่ในฐานข้อมูลรัฐ ผ่านการรับสิทธิ “คนละครึ่ง” และ “เราเที่ยวด้วยกัน”
3. กลุ่มที่เหลือ ซึ่งต้องลงทะเบียนใหม่ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com

ทั้งสามกลุ่ม จะมีเงื่อนไขการรับสิทธิ รวมถึงรายละเอียดการรับเงินที่ไม่เหมือนกัน แยกเป็น
กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน
ไม่ต้องลงทะเบียน
รับเงินทุกวันศุกร์
โอนครั้งแรก 5 ก.พ.

กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามฐานรายได้ต่อปี ดังนี้
กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี
กลุ่มที่มีรายได้เกินกว่า 3 หมื่น บาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี
โดยทั้ง 2 กลุ่มได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐอยู่แล้ว และจะได้รับเงินเยียวยาจาก เราชนะ ด้วยโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียน ซึ่งจะโอนเงินให้อัตโนมัติผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แบ่งเป็น

กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ที่ได้เงินอยู่แล้ว 800 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินเพิ่มอีก 675 บาทต่อสัปดาห์ หรือ 2,700 บาท ต่อคน ต่อเดือน รวมได้เงินทั้งโครงการ 5,400 บาท
สำหรับกลุ่มที่มีรายได้เกินกว่า 3 หมื่นบาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท ที่ได้รับอยู่แล้ว 700 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินเพิ่มอีก 700 บาทต่อสัปดาห์ หรือ 2,800 บาท ต่อคน ต่อเดือน รวมได้เงินทั้งโครงการ 5,600 บาท
ระบบจะได้รับโอนเงินครั้งแรกวันที่ 5 ก.พ.64 ก่อนที่จะโอนเงินให้ทุกวันศุกร์ในแต่ละสัปดาห์ จนกว่าจะครบวงเงิน 5,400 บาท หรือ 5,600 บาท

กลุ่มผู้อยู่ในฐานข้อมูลโครงการ คนละครึ่ง หรือ เราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งมีแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง”ไม่ต้องลงทะเบียน แต่ต้องยินยอมเข้าถึงข้อมูล
รับเงิน 1,000 บาท ทุกวันพฤหัสบดี
โอนครั้งแรก 18 ก.พ. 3,000 บาท (รวมตกเบิก 2 สัปดาห์ก่อนหน้า)
กลุ่มผู้ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ หรือไม่มีชื่อในระบบมาก่อนเลยนั้น จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเยียวยาโควิดรอบใหม่ผ่านแพลตฟอร์ม www.เราชนะ.com ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.ถึง 12 ก.พ.64 ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น. ซึ่งรมว.กระทรวงการคลังยืนยันลงทะเบียนรอบนี้จะไม่ยุ่งยาก และจะใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว

โดยหลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้ว ระบบจะดำเนินการคัดกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ คือ
ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ไม่เป็นผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากราชการ
ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33
มีเงินฝากรวมทุกบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่เกิน 500,000 บาท
มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562