ให้สุดๆ!!รอได้เลย 23ม.ค. แบงก์ออมสิน เปิดกู้ฉุกเฉินช่วยอีก รายละ2หมื่น

40

ให้สุดๆ แบงก์ออมสิน  ประกาศให้กู้ได้รายละ 20,000 บาท ในโครงการ”สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” โดยตั้งแต่ 23 ม.ค.ยื่นเอกสารได้ทันที รวมทั้งผู้กู้รายเดิม จาก”สินเชื่อฉุกเฉิน” รายละ10,000บาท ก็ยื่นกู้เพิ่มได้ แต่ต้องมีประวัติดี ไม่มีหนี้เสีย

วันที่ 22 ม.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากธนาคารออมสินออกมาตรการ “กู้สินเชื่อฉุกเฉิน” เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี เฉพาะในส่วนของธนาคารออมสินมีมาตรการให้สินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อประชาชนรายย่อย สินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงิน 10,000 ล้านบาท ให้กู้สูงสุดรายละ 50,000 บาท ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนผ่านช่องทางแอพพลิเคชัน MyMo ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่ามีผู้สนใจยื่นกู้เป็นจำนวนมาก เพียง 4 วัน (15-18 มกราคม 2564) ธนาคารได้อนุมัติเงินกู้ไปแล้ว 110,000 รายนั้น

ล่าสุด ธนาคารออมสิน ได้ประกาศปรับหลักเกณฑ์ โครงการ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก โดยตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค.64 ผู้ที่เคยกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา COVID-19 (สินเชื่อฉุกเฉิน) เมื่อปี 2563 สามารถยื่นกู้ได้อีกครั้ง โดยจะเพิ่มยอดให้เป็น 20,000 บาท

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ระบุว่า การปรับเกณฑ์การให้สินเชื่อในครั้งนี้ เป็นความตั้งใจของธนาคารที่จะช่วยรายย่อย พ่อค้าแม่ค้า คนที่มีอาชีพอิสระที่เคยกู้สินเชื่อฉุกเฉินและได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในระลอกใหม่นี้ สามารถยื่นขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้ โดยให้รายละ 20,000 บาท หรือต้องมีประวัติการผ่อนชำระดีในช่วงที่ผ่านมา และไม่มีประวัติหนี้เสีย ซึ่งธนาคารจะพิจารณาช่วยเหลืออย่างเต็มที่