คนจนตาร้อนผ่าว!! เปิดเซฟ “พ.ต.อ.ณรัชต์-มาดามแป้ง” มหาเศรษฐี 4,690 ล้าน

63

เปิดเซฟ ‘พ.ต.อ.ณรัชต์-มาดามแป้ง’ รวยอื้อ 4,690 ล้าน ที่ดิน27แปลง โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง 344ล้าน พระเครื่อง รูปหลวงพ่อเงิน 1.2ล้าน ขณะ “มาดามแป้ง” มีหนี้กว่า 100ล้าน

วันที่ 26 มกราคม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยทรัพย์สิน ของ พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ที่เกษียณในตำแหน่งเมื่อ 30 กันยายน ที่ผ่านมา และคู่สมรส นางนวลพรรณ ล่ำซำ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา อีกหลายบริษัท หลายหน่วยงาน รวมทั้งยังเป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ รัฐลิทัวเนีย ณ กรุงเทพฯ ด้วย ทั้งนี้แสดงรายการทรัพย์สินรวม 4,790,635,566.80 บาท หนี้สิน 100,328,874,28 บาท

พ.ต.อ.ณรัชต์ แจ้งมีทรัพย์สิน 135,631,677.87 ล้านบาท เป็นเงินฝากประมาณ 81 ล้านบาท เงินลงทุน 18 ล้านบาท ที่ดิน 19 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 17 ล้านบาท ยานพาหนะ 1.35 ล้านบาท ทรัพย์อื่นๆ อาทิพระเครื่อง นาฬิกา ปืน 3.3 ล้านบาท

ด้านคู่สมรส นางนวลพรรณ ล่ำซำ หรือมาดามแป้ง มีทรัพย์สิน 4,651,003,888.93 บาท เงินฝากประมาณ159 ล้านบาท เงินลงทุน 993 ล้านบาท เงินให้กู้ 1.3 ล้านบาท ที่ดิน 1,539 ล้านบาท โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 344 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่นๆ เป็นเครื่องประดับ นาฬิกา และกระเป๋า รวม 1,613 ล้านบาท ขณะที่มาดามแป้งแจ้งมีหนี้สิน 100,328,874.28 บาท ทำให้รวม พ.ต.อ.ณรัชต์ และ คู่สมรส มีทรัพย์สินรวมมากกว่าหนี้สิน 4,690,306,692.52 บาท

นอกจากนี้ยังแจ้งมีโฉนดที่ดิน 27 แปลง หลักทรัพย์และเงินลงทุนหลายธุรกิจ ไม่ระบุว่าของผู้ใด ขณะที่ พ.ต.อ.ณรัชต์ แจ้งครอบครอง พระเครื่องหลายรายการ ที่น่าสนใจคือ รูปหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตา มูลค่า 1.2 ล้านบาท นาฬิกา 7 เรือน ปืน 4 กระบอก