นครฯผลักดัน 3โครงการยักษ์ ยกระดับเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวเชื่อมอ่าวไทย-อันดามัน

163

ผวจ.นครศรีธรรมราช ตั้ง”สัณหพจน์” ร่วมคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ 3 โครงการใหญ่ “ปากนครสกายวอล์ค -สะพานเชื่อมแหลมตะลุมพุก และท่าเทียบเรือชายฝั่ง” หวังยกระดับ กระตุ้นเศรษฐกิจ ท่องเที่ยวพื้นที่ภาคใต้

วันที่27 ม.ค.64 นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.เขต 2นครศรีธรรมราช และรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยภายหลังได้รับแต่งตั้ง โดยนายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผวจ.นครศรีธรรมราช ให้เป็นที่ปรึกษาคณะทำงานศึกษา 3โครงการพัฒนาจังหวัด ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ว่า ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาคณะทำงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขับเคลื่อนจ.นครศรีฯ 3 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการก่อสร้างปากนครสกายวอล์ค 2.โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมปากนคร-แหลมตะลุมพุก และ 3.โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง

“จากที่ประชุม กรอ.จ.นครศรีฯ ซึ่งมีโอกาสเข้าร่วมเมื่อกลางเดือน ม.ค.ได้มีการเสนอแผนการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม โดยเชื่อมโยงกับพื้นที่ภาคใต้ทั้งชายฝั่งทะเลอ่าวไทย และอันดามัน” นายสัณหพจน์ กล่าว

สำหรับโครงการดังกล่าวบางส่วน ตนได้เคยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ (กมธ.) สภาผู้แทนราษฎร และได้อภิปรายให้สภาฯ พิจารณาไปแล้วเบื้องต้น ซึ่งเมื่อเสนอในที่ประชุม กรอ.จ.นครศรีฯ พบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วย และให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ก่อนการพิจารณาอีกครั้ง

โดยทั้ง 3 โครงการจะช่วยยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของจังหวัดให้มีศักยภาพมากขึ้น โดยเฉพาะจะพัฒนาโครงการก่อสร้างปากนครสกายวอล์ค และสะพานเชื่อม ปากนคร-แหลมตะลุมพุก ให้เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของการท่องเที่ยว พร้อมเปิดเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อ อ.ปากพนัง-อ.เมืองนครศรีธรรมราช อีกเส้นทางหนึ่ง เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ เข้าสู่พื้นที่มากขึ้น สร้างรายได้ให้ประชาชนต่อยอดไปสู่การเชื่อมโยงท่องเที่ยวอ่าวไทย-สู่อันดามัน ขณะที่ท่าเทียบเรือเดินทะเล ที่จะเกิดขึ้นนั้น หวังว่าจะเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น และยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่จากการเป็นท่าขนถ่ายสินค้า ให้เชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ของภาคใต้ให้ครบวงจรและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น