ยังไม่ดีขึ้น!! สมุทรสาครป่วยโควิดเพิ่มอีก 765 รวมยอดสะสม 8,845 ราย

16

สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 765 ราย จากการค้นหาเชิงรุก 686 ราย เป็นคนไทย 169 ต่างด้าว 517 ติดเชื้อจากการตรวจในโรงพยาบาล 79 ราย เป็นคนไทย 39 ต่างด้าว 40 รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสม8,845 ราย

วันที่ 29 ม.ค.64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร ณ เวลา 24.00 น.วันที่ 28 ม.ค.64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 765 ราย เป็นการพบผู้ติดเชื้อจากการตรวจในโรงพยาบาล 79 ราย เป็นคนไทย 39 ราย ต่างด้าว 40 ราย พบผู้ติดเชื้อจากการค้นหาคัดกรองเชิงรุก 686 ราย เป็นคนไทย 169 ราย ต่างด้าว 517 ราย

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมในจังหวัดสมุทรสาครนับตั้งแต่มีการระบาดรอบใหม่อยู่ที่ 8,845 ราย เป็นการพบผู้ติดเชื้อจากการค้นหาตัดกรองเชิงรุก 7,302 ราย เป็นคนไทย 670 ราย ต่างด้าว 6,632 ราย พบเชื้อจากการตรวจในโรงพยาบาล 1,543 ราย เป็นคนไทย 917 ราย ต่างด้าว 626 ราย มีผู้ป่วยที่รักษาหาย/จำหน่ายเคสแล้ว 3,876 ราย (เพิ่มขึ้นจากวันก่อน 58 ราย) เป็นคนไทย 1,238 ราย(เพิ่มขึ้น 51 ราย) ต่างด้าว 2,608 ราย (เพิ่มขึ้น 7 ราย) มีผู้เสียชีวิตสะสม 3 ราย

ส่วนผู้ติดเชื้ออยู่ระหว่างการดูแลรักษามีทั้งหมด 4,996 ราย เป็นการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 640 ราย แบ่งเป็นคนไทย 346 ราย ต่างด้าว 294 ราย อยู่ในสถานที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการ 4,356 ราย เป็นต่างด้าวทั้งหมด

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 ม.ค.ที่ผ่านมา มีการตรวจค้นหาเชิงรุกในชุมชนทั้งสิ้น 13,322 ราย ได้รับผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่ม 7,614 ราย รวมจำนวนการตรวจค้นหาเชิงรุกในชุมชนนับตั้งแต่มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากตลาดกลางกุ้งเมื่อวันที่ 17 ธ.ค.63 ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 104,515 ราย ได้รับผลตรวจทางห้องปฏิบัติการรวมแล้ว 84,487 ราย มีผลเป็นบวก(พบเชื้อ)รวม 7,302 ราย เป็นคนไทย 670 ราย ต่างด้าว 6,632 ราย