“นิพนธ์” ตอบกระทู้!!แก้ปัญหาจราจร เขตดินแดง ชง กทม.เร่งเดินรถทางเดียว

17

รมช.มหาดไทย ตอบกระทู้ ถามฝ่ายค้าน ถึงแนวทางการแก้ปัญหาจราจร เขตดินแดง กทม. โดยให้เร่งดำเนินการ ใช้การเดินทางเดียว พร้อมติดป้ายห้ามจอดในช่วงเวลาเร่งด่วน

วันที่28ม.ค.64 ที่ สภาผู้แทนราษฎร นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ตอบกระทู้ถามเฉพาะ ของนายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย(พท.) ถึงการแก้ไขปัญหา การจราจรและผิวจราจรถนนดินแดง1 ซึ่งเป็นถนนเชื่อมจากถนนดินแดงเข้าไปหลังแฟลตดินแดง 1 – 8 โดยถนนดังกล่าวมีซอยเชื่อมแยกย่อยจำนวนมาก ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ทำให้ต้องนำรถยนต์มาจอดบนถนนตลอดแนวฝั่งอาคารพาณิชย์

นายนิพนธ์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบถนนดินแดง 1 อยู่ในความดูแลของ กรุงเทพมหานคร(กทม.) ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีสภากรุงเทพมหานคร กำกับบริหารราชการ จึงได้ประสานไปยัง กทม. พร้อมนำเสนอมีแนวทางแก้ไขเบื้องต้นคือ 1. ให้แก้ไขข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร ให้ถนนดินแดงเดินรถได้ทางเดียวจากเดิม 2 ทาง

2.แก้ไขป้ายจราจรห้ามจอดให้มีความชัดเจน ตามข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร คือ ห้ามจอดรถ ในช่วงเวาเร่งด่วน 06.00 – 09.00 น. และ 16.00 – 19.00 น. ในฝั่งอาคารพาณิชย์ และ ห้ามจอดตลอดเวลาในฝั่งแฟลตดินแดง โดยประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบอย่างทั่วถึง 3. เมื่อกรณีที่ 1 และ 2 เสร็จแล้ว ให้ จนท.จราจร เร่งรัดดำเนินการ กวดขันข้อบังคับจราจรอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ยัง ประสานกรุงเทพมหานคร ถึงแนวทางแก้ไขซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุดเบื้องต้นเป็นการชั่วคราวภายในเดือนมกราคม 2564 และได้ขอจัดสรรงบประมาณปรับปรุงถนนดินแดง 1 ความยาว 750 เมตรในงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 แล้ว