ในหลวง โปรดเกล้าฯ เครื่องราชฯ 12,868 ราย “ตูน บอดี้สแลม – มาดามแป้ง”ได้ด้วย

201

พระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพาย 12,868 ราย “ตูน บอดี้สแลม-มาดามแป้ง” ได้ด้วย รวมทั้งนักธุรกิจชื่อดัง และผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์จำนวนมาก กว่า1หมื่นราย

วันที่ 29 ม.ค.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 12,868 ราย สำหรับรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯครั้งนี้ มีรายชื่อนักธุรกิจและคนดังหลายคน อาทิ

1. นายชาติศิริ โสภณพนิช
2. นางลัดดา ลีสวัสดิ์ตระกูล
3. นายเฉลิม หาญพาณิชย์
4. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
5. นายศุภชัย เจียรวนนท์
6. นายอาทิวราห์ คงมาลัย
7. นางทัศนีย์ พุ่งกุมาร
8. นางณัฐวรรณ ชันซื่อ
9. นางนวลพรรณ ล่ำซำ
10. นางเกศรา มัญชุศรี
11. นางอำไพพรรณ จิราธิวัฒน์

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี