คณะบุคคล ถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

21

คณะบุคคล ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เดินทางมาลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

วันที่ 30 มกราคม 2564 ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดทั้งวันมี ราชนิกุล ข้าราชการ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ มูลนิธิ สมาคม และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมกันนำ พวงมาลัย สิ่งของ และแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ด้วยความจงรักภักดี พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

อาทิ สโมสรลูกเสือไทยเฮา , สโมสรลูกเสือนิติธรรม, นางสาวภาณุมาศ คุ้มกระโทก, นายประกายเพชร แหวนเกตุ ข้าราชการอัยการบำนาญ สำนักงานอัยการสูงสุด, นายสมเกียรติ รักษ์มณี นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยที่ปรึกษา และสมาชิก, ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนาพงศ์ เอ็นจอเนียริ่ง, นางสาววารุณี โพธิปิติมงคล, ราชินิกุลสุจริตกุล, ทายาทสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรชายา ในรัชกาลที่ 6, จ่าสิบตำรวจหญิง ส่องแสง บาทอง เจ้าหน้าที่งานการศึกษา ร้อย ตชด.132 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13  และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน นครนายก, สมาคมศิษย์เก่ามหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.อยุธยา, สโมสรลูกเสือตามรอยเสือป่าสยาม, โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นต้น

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดขอ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยเคร่งครัด