“นิพนธ์”สั่งด่วน!! เร่งแก้ไข น้ำประปากร่อย ประสาน กรมชลฯปล่อยน้ำลดเจือจาง

24

รมช.มหาดไทย สั่งด่วน การประปานครหลวง เร่งแก้ไขน้ำประปากร่อย พื้นที่ เขตกรุงเทพ-ปริมณฑล หลัง น้ำทะเลหนุนสูงระลอกใหม่ กระทบการใช้น้ำพี่น้องประชาชน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงระลอกใหม่ ในช่วงระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2564 ทำให้น้ำทะเลเกิดการหนุนสูงกว่าปกติ และ ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาของการประปานครหลวง บริเวณสถานีสูบน้ำดิบสำแล จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ในบางช่วงเวลา น้ำประปามีรสชาติที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ตนได้ประสานการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไปยัง นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานให้เพิ่มการระบายน้ำมากขึ้นเพื่อเจือจางและลดค่าความเค็มของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน ลดผลกระทบการผลิตน้ำประปา ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ใช้น้ำประปาในเขตพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับผลกระทบจากรสชาติน้ำประปาที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างในบางวันและบางช่วงเวลา

อย่างไรก็ตาม สำหรับการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้ว่ามีใช้เพียงพอในทุกพื้นที่ให้บริการของการประปานครหลวง ทั้ง กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยพี่น้องประชาชนสามารถติดตามคุณภาพน้ำประปารายวันได้ทางแอปพลิเคชั่น MWA onMobile และช่องทางการติดต่อออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง Facebook / Line / TwitterและInstagram:@MWAthailand”

นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ได้กำชับไปยังผู้ว่าการประปานครหลวง เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของ กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และ องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ ให้บริหารจัดการน้ำเพื่อลดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุด พร้อมทั้งการแจ้งข้อมูลที่จำเป็นให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวรับสถานการณ์ได้ทันท่วงที พร้อมทั้งสั่งการให้มีการเตรียมรับมือในสถานการณ์ภัยแล้งในช่วง 2-3 เดือนนี้ อีกด้วย