ไทยติดเชื้อโควิดพุ่ง 836ราย ตายอีก2 รวมยอด เสียชีวิตสะสม79

37

ศบค.แจง สถานการณ์โควิด19 ไทยพบผู้ป่วยราชใหม่ 836ราย ติดเชื้อในประเทศ 819ราย ต่างประเทศ 17ราย โดยมีผู้เสียชีวตเพิ่มอีก2ราย รวมยอดเสียชีวิตสะสม 79 รายแล้ว

วันที่ 2 ก.พ.64 นพ. ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อ ในประเทศไทย พบรายใหม่อีก 836 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 819 ราย และจากต่างประเทศ 17 ราย เดินทางมาจาก สวิตเซอร์แลนด์ 3 ราย อินเดีย 1 ราย ไนจีเรีย 1 ราย สหรัฐอเมริกา 2 ราย ฝรั่งเศส 1 ราย สหราชอาณาจักร 3 ราย เดนมาร์ก 1 ราย แคนาดา 2 ราย และมาเลเซีย 3 ราย และ จากการคัดกรองเชิงรุกมีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่ม 710 ราย ทำให้ยอดติดเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุกแล้ว 10,788 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสมจำนวน 20,454 ราย และวันนี้ มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย ทำให้ยอดเสียชีวิตสะสม 79 รักษาหายเพิ่มอีก 703 ราย รวมยอดผู้ป่วยรักษาหาย 13,217 ราย และยังอยู่ในโรงพยาบาลอีก 7,158 ราย

ส่วนผู้เสียชีวิตรายใหม่ เป็นผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 75 ปี อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร มีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง เมื่อวันที่ 25 ม.ค.64 พบมีสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (สามี) วันที่ 28 ม.ค.64 ผลตรวจพบเชื้อ เริ่มหายใจเหนื่อยอาการทรุดลง และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 30 ม.ค.64 และ ผู้ป่วยชายไทย อายุ 68 ปี อาชีพค้าขาย มีโรคประจำตัว คือ โรคเบาหวานและไตวายระยะสุดท้าย มีประวัติปลูกถ่ายไถ มีการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดสมุทรสาคร และไปคาราโอเกะย่านปิ่นเกล้า มีอาการไอ มีน้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ เมื่อวันที่ 7 ม.ค.64 ผลตรวจพบเชื้อ และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 1 ก.พ.64

สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศ ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.63 – 2 ก.พ.64 พบผู้ป่วยรายใหม่ 836 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 16,217 ราย หายป่วยแล้ว 9,277 ราย เสียชีวิตสะสม 19 ราย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 6,921 ราย ทั้งนี้ผู้ป่วยรายใหม่ 836 ราย โดยเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 819 ราย เป็น 1.ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 109 ราย ซึ่งมีประวัติไปสถานที่เสี่ยงอื่นๆ มีอาชีพเสี่ยง หรือสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้าอีกด้วย

การค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 710 ราย ผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 17 ราย ซึ่งเข้าสถานกักกันทุกประเภท quarantine facilities สำหรับรายละเอียดผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง 836 ราย มีรายละเอียดดังนี้