ไอแบงก์จับมือสหกรณ์อัล-อิสลามียะห์ ส่งเสริมการเงินท้องถิ่น

415

ไอแบงก์จับมือ “ สหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสลามียะฮ์ ” ส่งเสริมการเงินท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง

นายปภาณ อารียา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) พร้อมด้วย นายวิลาศ สมาน ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์อัล – อิสลามียะฮ์ จำกัด จัดพิธีลงนามสัญญาสนับสนุนทางการเงินระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกับสหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสลามียะฮ์ จำกัด จ.ภูเก็ต เพื่อส่งเสริมสถาบันการเงินในระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยมี นายบุญชัย นวจินดาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานภาคอาวุโส สำนักงานภาคใต้ตอนบน (ไอแบงก์) นายสรธรรม จินดา ผู้จัดการใหญ่สหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน
นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายสมควร มาตชาย ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ษะกอฟะฮอิสลาม จำกัด จ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีลงนาม ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ อัล- อิสสลามียะฮ์ จำกัด ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา