“นิพนธ์” นำชาวสงขลา จุดธูปเทียนทีกง!! สักการะ ศาลหลักเมือง เทศกาลตรุษจีน

43

รมช.มหาดไทย นำคนไทยเชื้อสายจีน จ.สงขลา จุดธูปเทียนบูชาฟ้า “ทีกง” สักการะศาลหลักเมืองสงขลา เนื่องในเทศกาลตรุษจีน สืบสานวัฒนธรรม

วันที่ 5 ก.พ.64 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลตรุษจีน ณ ศาลเจ้าหลักเมืองสงขลา ซึ่งจัดโดยสมาคมฮกเกี้ยนสงขลา โดยมีนางสุรีย์พรรณ ณ สงขลา รอง ผวจ.สงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา สมาคมฮกเกี้ยนสงขลา คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมือง คณะกรรมการชุมชนย่านเมืองเก่า ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

 ทั้งนี้ รมช.มหาดไทย เป็นประธานพิธี ทำพิธีจุดธูปเทียนบูชาฟ้า (ทีกง) ถวายน้ำชา และเครื่องเซ่นไหว้ พร้อมกับจุดธูปเทียนบูชาเจ้าพ่อหลักเมือง ถวายน้ำชาและเครื่องเซ่นไหว้ และมีวิธีซ่งเก้งสวดมนต์ถวายเจ้าพ่อหลักเมือง โดยมีตัวแทนนายกสมาคมเป็นผู้เผาป๋ออุ่น เพื่อคุ้มครองดวงชะตาปี 2563  และพิธีไหว้ โฮ้เฮียตี้ ดวงวิญญาณไร้ญาติ ซึ่งศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

และเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง โดยได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของกรมศิลปากร นับจากอดีตถึงปัจจุบัน ทุกๆ ปีของเทศกาลตรุษจีน และวันคล้ายวันเกิดของเจ้าพ่อหลักเมือง จะมีการเฉลิมฉลองศาลเจ้าหลักเมือง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมของชาวจีน ที่สืบทอดกันมาช้านาน และเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสสักการบูชาเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา