โปรดเกล้าฯ เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ บำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน ‘หลวงพ่อวิริยังค์’

424

พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศล ครบ50วัน พระราชทานศพสมเด็จพระญาณวชิโรดม ณ วัดธรรมมงคล

วันที่ 8 ก.พ.64 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 50 วัน พระราชทานศพสมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) ณ อาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคล เถาบุญนนทวิหาร เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ในการนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพพระราชอาสน์ เมื่อพระสงฆ์ 10 รูปสวดพระพุทธมนต์จบ ทอดผ้าไตรจำนวน 10 ไตร จากนั้นจุดเทียนดูหนังสือเทศน์ให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ และจุดธูปเทียนเครื่องฟังธรรม พระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามให้ศีล เมื่อรับศีลแล้วไปจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าโกศศพสำหรับศพฟังธรรม

หลังจากพระมหาโพธิวงศาจารย์แสดงพระธรรมเทศนาจบ เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ จุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสวดธรรมคาถา พระสงฆ์ 4 รูปสวดพระธรรมคาถา จบ เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ประเคนเครื่องไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ แล้วทอดผ้าไตรถวายพระธรรมเทศนาและสบงถวายพระสวดธรรมคาถา พระสงฆ์บังสุกุล เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ กรวดน้ำ แล้วไปจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสวดอภิธรรม พระพิธีสวดอภิธรรม 1 จบ เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ กราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ แล้วเดินทางกลับ