เปิดไทม์ไลน์วัคซีค 63 ล้านโดส ฉีด 2 กลุ่มเป้าหมายใหญ่ ครอบคลุมคนไทย50%

25

ครม.รับทราบ นโยบายการแจกจ่าย วัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชน โดยจะทยอยฉีดให้คนไทยครอบคลุมร้อยละ 50 แบ่งเป็น2ระยะ เริ่มจากบุคคลากรทางการแพทย์ และ ปชช.กลุ่มเสี่ยง ก่อนจะฉีดให้ ปชช.ทั่วไป กับ แรงงานในภาคอุตสาหกรรม

9 กุมภาพันธ์ 2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้แจ้งให้ที่ประชุม ครม. รับทราบในเรื่องนโยบายการแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 โดยในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ระบุว่าไทยจะได้วัคซีนจากบริษัท ซิโนแวค จำนวน 2 ล้านโดส , บริษัท แอสตราเซเนกา 26 ล้านโดส และสั่งเพิ่มอีก 35 ล้านโดส รวม 63 ล้านโดส โดยจะทยอยฉีดให้คนไทยครอบคลุมร้อยละ 50% ของคนทั้งประเทศ แบ่งเป็น 2 ระยะ

ระยะแรกฉีดให้ คน 5 กลุ่ม คือ 1.บุคลากรด้านการแพทย์ และสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชน 2.ประชาชนที่มีโรคประจำตัว 3.ประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 4.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วย 5.ประชาชนทั่วไป แรงงานในพื้นที่ที่มีการระบาด

ระยะที่ 2 ฉีดให้ประชาชน 7 กลุ่ม 1.ประชาชนทั่วไป 2.แรงงานภาคอุตสาหกรรม 3.ผู้ประกอบอาชีพท่องเที่ยว 4.ผู้ที่เดินทางระหว่างประเทศ 5.นักธุรกิจระหว่างประเทศ 6.นักการทูตหรือเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศ 7.กลุ่มเป้าหมายระยะที่ 1 ในจังหวัดที่เหลือ โดยประชาชน 1 คนจะต้องได้รับการฉีด 2 โดส และบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขอื่นๆที่เหลือ