ไทยติดโควิดเพิ่ม166ราย ในประเทศ138 ตปท.28 หายป่วยเพิ่ม931 ราย

24

ศบค. รายงานไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด รายใหม่เพิ่ม 166 ราย ติดเชื้อภายในประเทศ 138 ราย มาจากตรวจระบบเฝ้าระวังและบริการ 49 ราย ค้นหาคัดกรองเชิงรุก 89 ราย เดินทางจากต่างประเทศ 28ราย รักษาหายป่วยเพิ่มอีก 931 ราย ยอดรวมผู้ป่วยสะสม 24,571ราย

วันที่14 ก.พ.64 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดวันนี้ ว่า พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 166 ราย เป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศ 138 ราย มาจากการตรวจในระบบเฝ้าระวังและบริการ 49 ราย จากการค้นหาคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 89 ราย และผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยอยู่ในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) 28 ราย ส่วนผู้ป่วยมีการรักษาหายเพิ่ม 931 ราย เสียชีวิตคงที่ 80 ราย

ส่งผลให้มีจำนวนผู้ป่วยสะสมล่าสุด 24,571 ราย เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อภายในประเทศ 21,935 ราย ติดเชื้อค้นหาคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 13,922 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ 2,636 ราย สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 2,027 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้วเพิ่มอีก 931 ราย รวมเป็น 22,111 ราย กำลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 2,380 ราย ราย โดยยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 80 ราย

โดยรายละเอียดผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกใหม่ตั้งแต่ 15 ธ.ค. 2563 – 13 ก.พ. 2564 อยู่ที่ 20,168 ราย ติดเชื้อภายในประเทศ 5,501 ราย ค้นหาคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 13,833 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ 834 ราย ผู้ป่วยรักษาหาย 970 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 20 ราย

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ยอดผู้ติดเชื้อรวม 109,101,906 ราย อาการรุนแรง 98,686 ราย รักษาหายแล้ว 81,126,214 ราย เสียชีวิต 2,405,388 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 28,196,964 ราย 2. อินเดียจำนวน 10,904,738 ราย 3. บราซิล
จำนวน 9,811,255 ราย 4. รัสเซีย จำนวน 4,057,698 ราย 5. สหราชอาณาจักรจำนวน 4,027,106 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 114 จำนวน 24,571 ราย