เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงฝึกโดดร่มขั้นสูง กับ หน่วยรบพิเศษ ที่ จ.ลพบุรี

42

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงฝึกหลักสูตร แทรกซึมทางอากาศเบื้องสูง ยุทธวิธี ณ หน่วยบัญชาการพิเศษ จ.ลพบุรี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha ได้โพสต์คลิปวิดีโอ พร้อมว่า “ทูลกระหม่อมภา ทรงฝึกโดดร่มขั้นสูง พระอัจฉริยะภาพทางทหาร ทูลกระหม่อมภา ทรงฝึก Free Fall โดดร่มขั้นสูง กับหน่วยรบพิเศษ ณ จังหวัดลพบุรี”

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เฟซบุ๊กแฟนเพจ เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha ได้เผยแพร่ พระฉายาลักษณ์ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และระบุว่า

พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ตำแหน่ง ‘เสนาธิการ’ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ จะทำการฝึก หลักสูตร แทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธี เป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (นสศ.) จังหวัดลพบุรี

โดยจะทรงทำการฝึก การทรงตัว ท่าทางในอากาศ และการบังคับทิศทาง ในอากาศ ที่อุโมงค์ลม และทรงทำการฝึก หลักสูตร แทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธี หรือที่ ทหารรบพิเศษ เรียกว่า Free Fall คือ กระโดดร่ม แบบกระตุกเอง จากที่ ทรงเคยฝึกกระโดดร่ม แบบ Static Line มาแล้ว โดยการฝึกกระโดดร่มแบบ Free Fall นี้ จะมีทั้งการฝึก แบบ HAHO และ HALO

ก่อนหน้านี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ เรียนสรีรวิทยาการบิน และเข้าห้องปรับความดัน ณ กองทัพอากาศ ก่อนไปโดดร่ม วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์นี้ จะทรงFirst Jump ฝึกโดดร่มขั้นสูง