มัสยิดบ้านบนจัด “ละหมาดวันศุกร์”ขานรับสำนักจุฬาราชมนตรี เน้น”การ์ดไม่ตก”

49

ชาวสงขลา ร่วมทำพิธี “ละหมาดวันศุกร์” โดยยึดตามข้อบังคับ สำนักจุฬาราชมนตรี “การ์ดไม่ตก” สวมหน้ากากอนามัย ขณะ ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมนำ “อาหาร-ขนม” ให้ชาวบ้าน ขานรับ กิจกรรม”สงขลา ศุกร์ส่งสุข”

วันที่ 19 ก.พ.64 มัสยิดอุสาสนอิสลาม หรือ “มัสยิดบ้านบน” ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ร่วมละหมาดวันศุกร์ พร้อมพี่น้องประชาชน ที่พร้อมใจกันสวมหน้ากาก และให้ความร่วมมือในการวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้า มัสยิด เป็นไปตามแนวทางของ ศบค.ที่สำนักจุฬาราชมนตรีแจ้งให้ ทุกมัสยิดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิ จัดเจลล้างมือ สวมใส่หน้ากาก

นอกจากนี้ ก่อนจะเริ่มพิธีกรรมทางศาสนา นายสมศักดิ์ หวันละเบ๊ะ หรือ “อิหม่ามชารีฟ” ได้ขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติตามมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 และขอขอบคุณผู้ให้ความร่วมมือ และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่นำอาหารและขนม มาบริจาคแจกจ่ายแก่ผู้มาละหมาดวันศุกร์ ซึ่ง ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สอดรับ “สงขลา ศุกร์ส่งสุข” ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมส่วนราชการ อำเภอ และภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกันขับเคลื่อนมาโดยตลอด

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมที่จะเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการให้ความร่วมมือ “การ์ดไม่ตก” ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 และขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรม “สงขลา ศุกร์ส่งสุข” อีกทางหนึ่งต่อไป