ร.ต.ซอลีฮา ญาบีน อนุศาสนาจารย์หญิง มุสลิมคนแรก ของ กองทัพอากาศสหรัฐฯ

46

ร.ต.ซอลีฮา ญาบีน  อนุศาสนาจารย์หญิงมุสลิมอเมริกัน เชื้อสายอินเดียคนแรก ของ กองทัพสหรัฐฯ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุศาสนาจารย์ จากวิทยาลัย กองทัพอากาศUSA เธอผ่านการทำพิธีสาบานตน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่สุดความสามารถ

ซอลิฮา กล่าวขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้รับ และตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่น สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า ยังมีพื้นที่ในกองทัพสหรัฐอเมริกา สำหรับทุกคนที่ต้องการรับใช้ชาติ โดยไม่ต้องละทิ้ง ความศรัทธา ทางศาสนา “ที่นี่ ฉันถูกแวดล้อมด้วยผู้คนที่ให้ความเคารพฉัน และเต็มใจที่จะได้รับคำแนะนำจากฉัน ทั้งในฐานะผู้หญิง ผู้นำด้านความศรัทธา และผู้อพยพ”

เธอกล่าวอีกว่า ได้รับโอกาสมากมายในการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะที่จะทำให้เกิดความสำเร็จใ นการทำหน้าที่อนุศาสนาจารย์ ในสภาพแวดล้อมแบบ “พหุนิยม” ได้อย่างดีที่สุด เมื่อจบการศึกษา ซอลิฮาได้ติดยศร้อยตรี และทำงานในสหภาพศาสนศาสตร์แคธอลิกในชิคาโก้ ตั้งแต่เดือน ธ.ค. ปีที่ผ่านมา เธอกลายเป็นอนุศาสนาจารย์มุสลิมหญิงคนแรกในกระทรวงกลาโหม ได้ประดับยศ ร้อยตรี หลังจากจบการศึกษา จากวิทยาลัย แชปลิน คอลเลจ เมื่อ 5 ก.พ.2564 หลังจากที่เดินทางมายังสหรัฐอเมริกาเมื่อ 14 ปีก่อน ในฐานะนักเรียนต่างชาติ

หน้าที่ของเธอคือ การดูแลทางจิตวิญญาณแก่สมาชิกในกองทัพทุกคน ผู้ทำหน้าที่ปกครอง รวมทั้งครอบครัวของพวกเขา และให้คำแนะนำด้านศาสนาและศีลธรรม แก่ผู้บังคับบัญชา โดยไม่เลือกศาสนา เชื้อชาติ หรือเพศ

“เราต้องฟังในสิ่งที่หัวใจเราเรียกร้องและปฏิบัติตามความเชื่อมั่นของเรา สิ่งสำคัญคือ เราต้องมีผู้ที่เป็นแบบอย่างในชีวิตให้กับเรา ในการเลือกผู้ให้คำปรึกษาและมิตรสหายที่ดี ฉันเพียงต้องการให้ผู้คนรำลึกถึงพระเจ้า หรือพลังอำนาจที่อยู่เหนือกว่า หรือค่านิยมอันดีที่ผู้คนนับถือ รวมทั้งอยากจะเตือนให้รำลึกว่า พวกเราถูกสร้างมาอย่างมีแบบแผน เพื่อให้เป็นตัวของตัวเองในแบบที่ดีที่สุด”