ไทยป่วยโควิดใหม่ เพิ่มอีก93ราย ติดในประเทศ71ราย กลับจากตปท.22 ราย

20

ศบค.เผยไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด รายใหม่เพิ่ม 93 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 71 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและบริการ 59 ราย ต้นหาเชิงรุกในชุมชน 12 ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 22 ราย สะสม 25,692 ราย รักษาหายป่วยเพิ่ม 96 ราย

วันที่14 ก.พ.64 เวลา11.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศวันนี้ พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 93 ราย เป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศ 71 ราย มาจากการตรวจในระบบเฝ้าระวังและบริการ 59 ราย จากการค้นหาคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 12 ราย และผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยอยู่ในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) 22 ราย ส่วนผู้ป่วยมีการรักษาหายเพิ่ม 96 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

ผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศไทยวันนี้ ติดเชื้อในประเทศในพื้นที่เสี่ยง 59 ราย มากสุดที่ จ.สมุทรสาคร 51 ราย พระนครศรีอยุธยา 5 ราย กรุงเทพมหานคร 2 ราย ปทุมธานี 1 ราย การคัดกรองค้นหาเชิงรุกในชุมชน 12 ราย มากสุด ปทุมธานี 6 ราย สมุทรสาคร 5 ราย นนทบุรี 1 ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 22 ราย

ส่งผลให้มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมล่าสุดอยู่ที่ 25,692 ราย เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อภายในประเทศ 22,956 ราย ติดเชื้อค้นหาคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 14,460 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ 2,736 ราย สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 2,126 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้วเพิ่มอีก 96 ราย รวมเป็น 24,542 ราย กำลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,067 ราย โดยยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 83 ราย

โดยรายละเอียดผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกใหม่ตั้งแต่ 15 ธ.ค. 2563 – 24 ก.พ. 2564 อยู่ที่ 21,455 ราย ติดเชื้อภายในประเทศ 6,033 ราย ค้นหาคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 14,460 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ 962 ราย ผู้ป่วยรักษาหาย 96 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 23 ราย