กรมหม่อนไหม!! โชว์แฟชั่น สุดอลังการ “ไหมไทยสู่เส้นทางโลก”ฉุดศก.สู้โควิด19

54

กรมหม่อนไหมโชว์แฟชั่นอลังการ ผลงานประกวดออกแบบชุดผ้าไหม The 2nd Next Big Silky Designer Contest ในงาน ” ไหมไทยสู่เส้นทางโลก”

วันที่27 ก.พ.64 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “ไหมไทยสู่เส้นทางโลก” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมมอบโล่รางวัล ผู้ชนะการประกวดการออกแบบชุดผ้าไหม The 2nd Next Big Silky Designer Contest โครงการประกวดออกแบบชุดผ้าไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผช.รมต.เกษตรและสหกรณ์ นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวเข้าร่วมงาน

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 ส่งผลกระทบผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ด้านหม่อนไหม ที่ไม่มีช่องทางจำหน่ายสินค้า ขาดรายได้ จึงได้ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตลาด และสร้างการรับรู้ให้เยาวชนเห็นความสำคัญของผ้าไหม จึงได้จัดให้มีการประกวดการออกแบบชุดผ้าไหม เพื่อให้นิสิต นักศึกษา สร้างผลงานกออกแบบตัดเย็บผ้าไหมดีเด่น โดยมี 55 สถาบันการศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 193 ชิ้นงาน

ผลปรากฎว่ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ชื่อผลงาน “Siam Rapter” ได้รับโล่จาก นายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล 200,000 บาท และ ยังมีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1-4 และรางวัลชมเชยอีก 5 รางวัล และได้จัดงานมหกรรม “ไหมไทยสู่เส้นทางโลก” ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ โดยชุดที่นำมาเดินแบบแฟชั่น เป็นชุดที่ชนะการประกวด และชุดที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 30 ชุด

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานการออกแบบตัดเย็บชุดผ้าไหม ให้กับคณะทูตานุทูต กงสุลใหญ่และกงสุลกิตติมศักดิ์ ในการเดินแบบในงานกาล่าแฟชั่นผ้าไหม เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมกองทัพเรือ จำนวน 154 ชุด รวมทั้งยังมีการจัดนิทรรศการ การสาธิตกิจกรรมด้านหม่อนไหม การออกร้านหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์หม่อนไหมจากผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าที่น่าสนใจ

สำหรับงาน “ไหมไทยสู่เส้นทางโลก” กรมหม่อนไหมร่วม กับ มูลนิธิช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นร่วมกับคณะเอกอัครราชทูตและคู่สมรส รวมทั้งกงสุลใหญ่ประจำประเทศไทย โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการจัดงาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ ทรงส่งเสริมและสนับสนุนผ้าไหมไทย และทรงส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้า เป็นอาชีพจนทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ดีขึ้น